Kuopion kaupungin perusturvan palvelualueella perhepalveluissa ja lastensuojelun avohuollossa, sijais- ja jälkihuollossa sekä aikuissosiaalityön palveluissa on haettavana mahdollisia eripituisia sosiaalityöntekijän sijaisuuksia

Tehtävien kuvaus:

Sosiaalityöntekijän tehtävät perhepalveluissa ja lastensuojelun avohuollossa sekä sijais- ja jälkihuollossa. Työhön sisältyy työskentely sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisissa asiakkuuksissa olevien lasten ja heidän perheidensä sekä sijaishuoltopaikkojen ja viranomaisverkoston kanssa.

Sosiaalityöntekijän tehtävät aikuissosiaalityön palveluissa. Työhön sisältyy mm. sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arviointien ja sosiaalityön suunnitelmien laatiminen, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työskentely työikäisten asiakkaiden ja heidän verkostojensa kanssa, ehkäisevästä ja täydentävästä toimeentulotuesta päättäminen.

Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Sosiaalityöntekijän ammatissa voi toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan myös sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä käytännön harjoittelun.

Työaika: 38,25 t/vko.

Palkkaus: KVTESin mukainen.

Lisätietoja

http://www.kuopio.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävistä antavat Ansa Nikula-Partanen, johtava sosiaalityöntekijä, perhepalvelut ja lastensuojelun avohuolto p.044 7183801 ja Tanja Bäck, johtava sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityön palvelut p.044 7183901

Lisätietoja

Kuopion kaupunki, Perusturvan palvelualue, perhepalvelut ja lastensuojelun avohuolto, sijais- ja jälkihuolto sekä aikuissosiaalityön palvelut

Kuopion kaupunki, Sosiaalityön palvelut

Kuopion kaupunki - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb