Tehtävänkuvassa painottuu sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukainen monipuolinen sosiaalityö. Tehtävä edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja verkostotyötaitoja. Työtä tehdään itsenäisesti, tarvittaessa työparityöskentelynä ja aina tiimin ja esimiehen tuella. Arvostamme myönteistä, aktiivista ja asiakasta tukevaa työotetta.

Tarjoamme positiivisen, mukavan työyhteisön ja kohtuullisen asiakasmäärän. Suhtaudumme myönteisesti oman osaamisen kehittämiseen. Käytössämme on liukuva työaika ja etätyömahdollisuus.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa huomioidaan sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) annetun lain 12 §:n mukaiset kelpoisuusehdot täyttävät henkilöt.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES) tehtävän vaativuuden arviointi huomioiden.
Hakija voi myös esittää oman palkkatoivomuksen.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä huumausainetestitulos. Huumausainetesti tehdään työhöntulotarkastuksen yhteydessä työterveyshuollossa.
Tehtävä alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Toivakan kunta on savuton työpaikka.

Lähetä hakemuksesi meille Kuntarekryn kautta hakulomakkeella 18.4.2021 klo 16 mennessä. Hakemukseen tulee liittää CV.

Haastattelut pidetään 23.4.2021 (koronarajoitukset huomioiden) paikan päällä tai etäyhteydellä.

Lisätietoja perusturvajohtaja Tuula Kotimäki, tuula.kotimaki@toivakka.fi, 0400 393 009

Tutustu työnantajaan

Perusturvajohtaja Tuula Kotimäki, tuula.kotimaki@toivakka.fi, 0400 393 009

Toivakan kunta, Perusturva
Osoite: Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka

Toivakan kunta - Rökfri arbetsplats

Suggested jobs