test
Sosiaalityöntekijä - Liedon kunta

Liedon kunnan perhe- ja sosiaalipalveluiden mielenterveys- ja päihdeyksikössä on haettavana sosiaalityöntekijän virka. Hakuaikaa jatketaan. Aikaisemmat hakemukset huomioidaan.

Mielenterveys- ja päihdeyksikkö sijoittuu aikuissosiaalityöhön ja tiimiin kuuluu sosiaalihuollon ja terveydenhuollon työntekijöitä. Tiimiin kuuluu sosiaalityöntekijä, kaksi kuntoutusohjaajaa ja kaksi lähihoitajaa. Terveydenhuollon työntekijöinä tiimissä on päihdehoitaja ja kaksi mielenterveystyötä tekevää sairaanhoitajaa. Lisäksi työhön on osoitettu kotihoidon resurssia. Lähiesimiehenä toimii johtava sosiaalityöntekijä.

Sosiaalityöntekijän pääasiallisiin tehtäviin kuuluu työikäisten mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palvelutarpeen arviointityöskentely, suunnitelmallinen sosiaalityö ja asiakkaiden vastaavana sosiaalityöntekijänä toimiminen sekä monialainen yhteistyö eri verkostojen ja yhteistyötahojen kanssa. Sosiaalityöntekijä tekee esimerkiksi kuntoutus- ja asumispalvelu- ja laitoshuolto ja täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätökset päihde- ja mielenterveysasiakkaille. Työhön sisältyy lausuntojen ja selvitysten laatimista sekä ohjausta ja neuvontaa. Lisäksi sosiaalityöntekijä osallistuu virka-aikaiseen päivystykseen ja hänelle kuuluu terveyskeskuksen sosiaalityöntekijän tehtävät.

Asiakkaiden asioista vastaavana työntekijänä vastaat asiakassuunnitelman laatimisesta, tavoitteellisesta työskentelystä ja arvioinnista, päätöksenteosta sekä yhteistyöstä asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa pääasiassa erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden osalta.

Tehtävässä edellytetään erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kykyä pari - ja tiimityöskentelyyn sekä viranomaisyhteistyöhön. Arvostamme asiakaslähtöisyyttä, kehittämismyönteisyyttä, aktiivista ja itsenäistä työotetta sekä hyviä organisointi- ja dokumentointitaitoja. Työ edellyttää joustavuutta, halua kehittyä sekä reflektoivaa, arvioivaa ja kehittävää työotetta. Lisäksi tehtävässä toivotaan riittävää sosiaalihuollon lainsäädännön tuntemusta ja kokemusta työskentelystä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Tarjoamme työn tueksi työnohjauksen, tiimin ja esimiehen tuen. Liedon sosiaali- ja terveyspalveluissa on käytössä SHQS -laatuohjelma.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen laillistetun sosiaalityöntekijän pätevyys. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on kuusi kuukautta.

Sosiaalityöntekijän tehtäväkohtainen palkka on 3635,00€ euroa.

Lisätietoja

http://www.lieto.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Vs. perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Paula Laukamo p. 050 431 6984 (paula.laukamo@lieto.fi)

Lisätietoja

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut, Perhe- ja sosiaalipalvelut

Lieto on n. 20 000 asukkaan kasvava, yritteliäs, viihtyisä ja luonnonläheinen kunta Varsinais-Suomessa. Liedon kunta on työnantaja, joka tuottaa kuntalaisille ammatillisesti korkeatasoisia ja ihmisläheisiä palveluita. Meillä työskentelee n. 1300 eri alojen ammattilaista. Tavoitteena on, että meillä kaikilla on hyvät edellytykset tehdä työtä ja viihtyä työssämme. Kaikilla Liedon kunnan työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä työssään ja käyttää osaamistaan tehtävissään.


Osoite: Hyvättyläntie 12, 21420 Lieto

Rekommenderade jobb