test
Sosiaalityöntekijä - Kangasalan kunta

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN vakituinen virkasuhde sijais- ja jälkihuollon lastensuojelussa 15.12.2021 tai sopimuksen mukaan

Haluatko työskennellä työpaikassa, jossa Sinulla on huippukollegat ja, jossa työnantaja tarjoaa joustavuutta työaikaan. Jossa työhyvinvoinnistasi välitetään ja, jossa asiantuntemustasi arvostetaan. Tule Sinä kertomaan meille, millainen on Sinun unelmaduunisi lastensuojelun sijais- ja jälkihuollossa!

Haluamme kuulla Sinusta!

Työ sisältää lastensuojelun sijaishuollon- ja jälkihuollon tehtäviä. Tehtäviin kuuluu myös osallistuminen Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen virka-aikaiseen sosiaalipäivystysrinkiin. Työtehtäviin kuuluvat myös olosuhdeselvitykset Käräjäoikeudelle.

Tarjoamme osaavan, kehittyvän ja kokeilevan lastensuojelun tiimin, jossa pääset tekemään antoisaa ja itsenäistä lastensuojelutyötä! Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen lastensuojelun tiimiin kuuluu sosiaalityöntekijöitä, perheohjaajia, toimistosihteeri sekä johtava sosiaalityöntekijä, jotka tukevat ja jeesaavat Sinua työssäsi! Tietenkin Sinun tukenasi on myös ryhmätyönohjaus ja työparityöskentely. Työyhteisön käytössä on myös psykiatrinen erikoissairaanhoitaja ja päihdetyöntekijä ja tiimin asiantuntijoille tullaan osoittamaan oma toimistotyön resurssiosuus palkkaamalla oma toimistosihteeri.

Meillä on positiivinen ja mukava työyhteisö, jossa myös huumori kukkii. Työyhteisössämme ylläpidetään aktiivista ja avointa vuoropuhelua ja keskitymme asioihin, jotka edistävät hyvinvointiasi pitkällä tähtäimellä. Työyhteisössämme kunnioitamme ja välitämme Sinusta!

Kangasalan kaupunki tarjoaa hyvät kouluttautumis- ja kehittämismahdollisuudet. Meillä on myös työhyvinvointia edistävää toimintaa! Pääset halutessasi vapaa-ajallasi nauttimaan kulttuurin riennoista ja kohottamaan sykettä liikunnallisten harrastusten parissa. Työaika on joustava sisältäen liukuvan työajan ja työaikapankin sekä etätyömahdollisuuden. Sosiaalityöntekijöillä on oma työhuone. Lastensuojelussa kehitetään systeemisen lastensuojelun menetelmiä.

Palkka on 3 571,23 euroa/kk lisäksi maksamme rekrytointilisän 300 euora/kk. Rekrytointilisä on toistaiseksi voimassa oleva. Maksamme sitoutumispalkkion 1000 euroa kahdessa erässä ensimmäisen vuoden ajalta. Kangasalan kaupunki auttaa tarvittaessa myös asunnon etsimisessä.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 § ja 32 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Määräaikaisesti enintään vuodeksi voidaan virkaan valita sosiaalityön opiskelija, joka on suorittanut vähintään aineopinnot sosiaalityöstä ja käytännön harjoittelun (em. lain 12 §). Edellytämme kokemusta lasten ja perheiden kanssa työskentelystä, kykyä sekä itsenäiseen asiakastyöskentelyyn että tiimityöhön ja hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä intoa kehittää työtä. Lisäksi edellytämme alan lainsäädännön tuntemista.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä rikostaustaote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi 504/2002). Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä työhöntulotarkastuksen yhteydessä tehtyä huumausainetestiä koskeva todistus. Määräaikaisessa virkasuhteessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa ja toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemus pyydetään täyttämään ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Lisätietoja

http://www.kangasala.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Johtava sosiaalityöntekijä Katariina Liimatainen, 040 1336305, katariina.liimatainen@kangasala.fi

Lisätietoja

Kangasalan kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus

Kangasala on vireä ja kehittyvä 32 000 asukkaan kaupunki kauniissa harju- ja järvimaisemissa Tampereen naapurissa. Kangasala on toimintaansa aktiivisesti kehittävä, työelämän laatuun ja koulutukseen panostava työnantaja. Kasvukuntana Kangasala tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet asumiseen, harrastamiseen ja työskentelyyn. Kangasala ja Pälkäne muodostavat sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen, jossa Kangasalan kaupunki toimii isäntäkuntana. Sosiaali- ja terveyskeskus tarjoaa sosiaalihuollon palvelut lähes 40 000 asukkaalle.


Osoite: Urheilutie 15, 36200 Kangasala
Kangasalan kaupunki - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb