Skip to main content
test

Kuopion kaupungin Perusturvan palvelualueella perhepalveluissa ja lastensuojelun avohuollossa on haettavana kolme (3) sosiaalityöntekijän virkaa. Aloitus sopimuksen mukaan.

Perhepalveluissa ja lastensuojelun avohuollossa on kolme tiimiä: arviointi, perhesosiaalityö ja lastensuojelun avohuolto. Haettavana oleva sosiaalityöntekijän virka sijoittuu lastensuojelun avohuoltoon. Tehtäviin sisältyy lastensuojelun avohuollon asiakastyön lisäksi yhteistyö laajan viranomaisverkoston ja sijaishuoltopaikkojen kanssa. Lastensuojelun avohuolto toimii systeemisen toimintamallin mukaisesti.

Viranhoito edellyttää kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn sekä vastuunottoa asiakasprosesseissa, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, lapsi- ja perhepalvelujen palvelukentän tuntemusta sekä työtä määrittävän lainsäädännön osaamista.

Työnantajana tarjoamme vahvaan tiimityöskentelyyn nojaavan työympäristön sekä säännöllisen työnohjauksen. Työyksikössämme on liukuva työaika, mahdollisuus etätyöhön ja käytettävissä on leasingautot. Työhön perehdytyksen osana on mentorointiryhmä. Lisäksi lastensuojelun avohuollon työntekijät perehdytetään systeemisen mallin mukaiseen työskentelyyn.

Kelpoisuusehdot: Sosiaalityöntekijän kelpoisuus (sosiaalihuollon ammattihenkilölaki 817/2015)

Noudatamme tartuntatautilain 48 §:n ja 48 a §:n edellyttämää suojaa.

Tarjoamme sinulle hyvän perehdytyksen tehtävään ja käytössäsi on jaksamista ja hyvinvointiasi tukevia etuja esim.: ePassi, työmatkaetu, henkilökunnan hyvinvointikortti, työterveyshuolto sekä henkilöstökortilla saatavia etuja Kuopion eri liikkeistä.

Työaika: 37,75 h/vko
Palkka: 3450,52 €/kk

Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä lääkärintodistus, todistus huumausainetestistä sekä Rikosrekisteriote (lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen).

Lisätietoja

https://www.kuopio.fi/perhepalvelut-ja-lastensuojelu

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa johtava sosiaalityöntekijä Ansa Nikula-Partanen, p. 044 718 3801, ansa.nikula-partanen@kuopio.fi

Lisätietoja

Perhepalvelut ja lastensuojelun avohuolto

Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pohjois-Savossa on sen jälkeen yksi järjestäjä, joka on vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista. Suomessa tulee olemaan yhteensä 21 hyvinvointialuetta, joista viiden alueella on yliopistollinen sairaala. Yksi näistä alueista on Pohjois-Savo, jossa Kuopion yliopistollinen sairaala KYS vastaa erikoissairaanhoidosta. Vuoden 2023 alussa hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen henkilöstö alueen kunnista ja kuntayhtymistä ns. vanhoina työntekijöinä henkilöstösiirtosopimuksella. Henkilöstöä hyvinvointialueella tulee olemaan noin 12.500 henkilöä.

Myös tämä kyseinen avoinna oleva tehtävä siirtyy liikkeen luovutuksen periaattein 1.1.2023 lukien Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.


Osoite: Viestikatu 1-3, 3.krs, 70600 Kuopio
Kuopion kaupunki - Rökfri arbetsplats Kuopion kaupunki - We Invest in Orientantion

Rekommenderade jobb