Skip to main content
test

Rovaniemen kaupungin Perhe- ja sosiaalipalveluissa Työikäisten ja lapsiperheiden yksikössä
on haettavana

sosiaalityöntekijän viran sijaisuus 29.3.2023 saakka,
viransijaisuus voi mahdollisesti jatkua.
Viransijaisuuden tämänhetkinen sijoituspaikka on aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityössä työskentelee sosiaalityöntekijöitä ja -ohjaajia, kuntouttavan työtoiminnan koordinaattori, asukasneuvoja sekä asiakassihteereitä. Aikuissosiaalityöhön kuuluu lisäksi päiväkeskustoiminta ja maahanmuuttajasosiaalityö.

Aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijän keskeisiä tehtäviä ovat asiakkaiden palvelutarpeen arviointi ja toimivien palvelukokonaisuuksien suunnittelu yhdessä asiakkaan ja monialaisen verkoston kanssa sekä suunnitelmien toteutumisen ja vaikuttavuuden seuraaminen. Asiakkaina ovat sekä työikäiset, että työikäiset maahanmuuttajataustaiset asiakkaat.

Haemme tehtävään sosiaalityön osaajaa ja asiantuntijaa, jolla on kiinnostusta työskennellä työikäisten ja maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kanssa. Arvostamme aikaisempaa työkokemusta sosiaalityöstä, positiivista asennetta sekä kykyä ja halua työskennellä itsenäisesti ja moniammatillisesti.

Meillä tulet osaksi ammattitaitoista työyhteisöä, jossa saat jatkuvan ja tiiviin tuen tiimiltäsi ja lähiesimiehiltä sekä mahdollisuuden oman työsi kehittämiseen koulutuksen ja työnohjauksen avulla. Tehtäviin perehdytys järjestetään tarpeidesi mukaan. Lisäksi käytettävänä on Rovaniemen kaupungin henkilöstöedut. Työtä voit tehdä myös osittain etänä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015) mukainen pätevyys. Opiskelijoilta edellytämme sosiaalityöntekijän sijaiselle asetettua kelpoisuutta.

Tehtäväkohtainen palkka on 3424,67 €, minkä lisäksi tehtävässä maksetaan 150 € rekrytointilisää. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaisesti.

Viransijaisuuteen valitun on esitettävä ennen koeajan päättymistä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään tartuntalain (2016/1227) 48 §:n ja 48a §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Viransijaisuudessa on kuuden kuukauden koeaika.

Viransijaisuuden täyttämisessä noudatetaan anonyymiä rekrytointimenettelyä. Käytännössä rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Taustatiedoissa kysyttävät tiedot eivät näy rekrytoivalle esimiehelle. Tavoitteenamme on anonyymin rekrytointimenettelyn avulla kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen ja työkokemukseen.

Viransijaisuuteen haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry Hakuaika päättyy 24.5.2022 klo 15.00.

Jos ei ole mahdollisuutta tehdä sähköistä hakemusta, tulee hakemus toimittaa postitse: Rovaniemen kaupunki, Kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216 , 96101 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Hakuaika päättyy 24.5.2022 klo 15.00. Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa vs. johtava sosiaalityöntekijä Sanna Seppälä, puh. 040 1262 372, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi tai vs. palveluesimies Sari Alatalo puh. 016-322 6661.

Lisätietoja

Sosiaalipalvelukeskus, Aikuissosiaalityön palvelut

Rovaniemen kaupungin hyvinvointipalveluihin kuuluu avovastaanotto, asumispalvelujen erityispalvelut, kotiin annettavat palvelut, kuntoutus, lastensuojelu, palveluohjaus ja Ikäosaamiskeskus, päihdehuollon palvelut, työikäisten ja lapsiperheiden palvelut, sairaalapalvelut, sosiaalisen, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaispalvelut sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1000 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.


Osoite: Rovakatu 1, 96100 Rovaniemi

Rekommenderade jobb