Skip to main content
test
Sosiaalityöntekijä - Siilinjärven kunta

Siilinjärven kunnan sosiaali- ja vammaispalvelut etsii määräaikaiseen virkaan sosiaalityöntekijää ajalle 11.7.2022-18.4.2023.

Tehtävän hakuaikaa jatketaan siten, että hakemukset tulee jättää viimeistään 8.7.2022 kello 15.00. Tehtävää aiemmin hakeneiden hakemukset huomioidaan ilman uutta hakemusta.

Haluatko tehdä monipuolista sosiaalityötä, jossa voit päätöksilläsi konkreettisesti auttaa ihmisiä? Määräaikaisessa virassa päätehtäväsi on tuottaa laadukasta ja suunnitelmallista sosiaalityötä vammais- ja ikäihmisten palvelujen asiakkaille, mahdollistaa heille sairaudesta, vammasta tai haastavasta elämäntilanteestaan riippumatta mahdollisimman itsenäisen ja omaehtoisen elämän. Työ on monipuolista ja pitkäjänteistä koska asiakkaat ovat kaiken ikäisiä ja hyvin erilaisissa elämäntilanteissa eläviä ja heidän palvelun tarve on usein toistuvaa ja jatkuvaa ja muuttuu iän ja elämäntilanteiden myötä.

Sosiaalityöntekijä vastaa asiakasprosessin suunnittelusta, toteuttamisesta ja sen arvioinnista. Työ sisältää vammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä palveluohjausta, palvelutarpeen arviointia, asiakassuunnitelmien laatimista/suunnitelmien toteuttamisen seurantaa ja päätösten tekemistä vammaispalvelulain mukaisista palveluista. Asiakasprosesseihin liittyy runsaasti verkostoyhteistyötä sekä asiakastapaamisia kotikäynteinä ja toimistolla. Ikäihmisten palveluiden osalta sosiaalityöntekijä toimii tarvittaessa ikäihmisten palveluohjaajien työparina sosiaalityön asiakasprosesseissa. Työhön sisältyy myös päätösten tekemistä taloudellisesta tuesta (täydentävä- ja ehkäisevä toimeentulotuki).

Olennaisena osana työtäsi on pienen mutta sitäkin osaavamman tiimin sekä esimiehen tuki päivittäisissä asiakasasioissa. Sosiaali- vammaispalveluiden kokonaisuuteen kuuluu vammaispalveluiden lisäksi työikäisten palvelut ja tietyiltä osin gerontologisen sosiaalityön palvelut.

9 hengen tiimimme kuuluu sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaaja, johtava ohjaaja, palveluohjaaja, palvelusihteeri ja sosiaali- ja vammaispalvelupäällikkö. Työtä tukevia kokouksia lukuun ottamatta voit suunnitella työviikkosi ajan käytön itse. Työaika on joustava ja voit työskennellä osin myös etänä. Työtäsi tukee myös säännöllinen työnohjaus.

Toivomme sinulta positiivista ja kehittämismyönteistä asennetta, vuorovaikutteisuutta, joustavuutta sekä kykyä työskennellä vaihtelevissa tilanteissa. Eduksi katsotaan kokemus vammaispalveluihin liittyvästä päätöksenteosta sekä moniammatillisesta yhteistyöstä.

Kelpoisuusehtona virkaan on laillistettu sosiaalityöntekijän pätevyys (sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annettu laki 817/2015 7 §)
Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät SOTE -sopimuksen ja Siilinjärven kunnan työn vaativuuden arvioinnin mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka 3273,61 €.

Tehtävän hoitaminen vaatii oman auton käyttömahdollisuutta.

Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) edellyttämä ote rikosrekisteristä. Valitulta edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaisen rokotesuojan ottamista
Valinnassa noudatetaan viiden (5) kuukauden koeaikaa.

Virkaa haetaan Kuntarekryn sähköisellä hakemuksella. Huomioithan, että hakemuksen ja CV:n perusteella valitaan haastatteluun tulevat hakijat. Haastattelussa tarkastetaan opinto- ja työtodistukset.

Lisätietoja

http://www.siilinjarvi.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Minna Pitkänen p. 044 740 1956, minna.pitkanen@siilinjarvi.fi 1.7.2022 saakka
sosiaali- ja vammaispalvelupäällikkö Eija Pennanen p. 044 740 1600, eija.pennanen@siilinjarvi.fi 27.6.2022 alkaen

Lisätietoja

Siilinjärven kunta, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Sosiaali- ja perhepalvelut, Sosiaali- ja vammaispalvelut

Siilinjärvi - vahva ja vastuullinen toimija Pohjois-Savossa, aktiivinen ja kasvava, hyvät palvelut tarjoava yli 21 000 asukkaan kunta. Siilinjärven kunta on työhyvinvointikyselyn perusteella hyvä työnantaja, joka strategiansa mukaisesti varmistaa henkilöstönsä osaamisen, ylläpitää motivaatiota ja kehittää hyvinvointia. Työpaikkamme on savuton.


Osoite: Isoharjantie 6, 71800 Siilinjärvi
Siilinjärven kunta - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb