Skip to main content
test
Sosiaalityöntekijä, aikuisten palvelut,Kemiönsaari - Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Haemme sosiaalityöntekijää Kemiönsaaren aikuispalveluihin (18-65 vuotiaille). Sosiaalityöntekijä tekee läheistä yhteistyötä kahden sosiaaliohjaajan sekä Paraisten aikuispalveluiden kanssa. Palvelualue neljällä on kaksi erillistä asiakasvastaanottoa mutta henkilökunta kuuluu samaan tiimiin ja noudattaa samoja periaatteita. Asiakaspalvelu toimii molemmissa paikoissa molemmilla kotimaisilla kielillä.

Haemme työntekijää joka on joustava ja jolla on hyvät sosiaaliset taidot. Työtehtäviin kuuluu asiakastyötä ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 mukainen sosiaalityöntekijän laillistus. Koeaika on 6 kk.

Meillä on liukuva työaika ja työntekijä voi itse suunnitella työnsä. Henkilökunnalla on säännöllisesti mahdollisuus osallistua työnohjaukseen.

Edellytämme että sinulla on hyvä molempien kotimaisten kielten taito, sekä suullisesti että kirjallisesti. Edellytetään että valitulla on ajokortti ja auto käytettävissä, vaikka yksiköiden henkilökunnalla on työnantajan auto käytettävissä sekä Kemiönsaarella että Paraisilla.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Lisätietoja

http://varha.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Maria Wallin, maria.wallin2@varha.fi, puh 0404885596
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella VSHVA, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku

Lisätietoja

Varsinais-Suomen hyvinvointialue, SOTE-palvelut, Sote-keskuspalvelut, Sote-alue 4 , Asiantuntijapalvelut Alue 4

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä.

Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä.

Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti. #hyvintekijät

***

Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) är en av Finlands största arbetsgivare. Vi, 23 000 arbetstagare inom social-, hälso- och räddningsbranschen tryggar, botar och räddar – välfärd tillsammans, varje dag.

Vi erbjuder betydelsefullt arbete i ett unikt område som berikas av städerna, landsbygden, skärgården och havet. Det finns nästan 800 olika yrkesbeteckningar på vår akademiska och tvåspråkiga arbetsplats.

Vi verkar i enlighet med våra centrala värderingar – vänligt med yrkeskunnighet, uppskattande och jämlikt, och ansvarsfullt och effektivt.


Osoite: Kievarinkuja 5, 25700 Kemiö

Rekommenderade jobb