Sosiaalityöntekijä, Asiakasohjaus, Lieto - Loimaa

Ansök senast  17.6.2024 14:00

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella Sote-palveluiden Asiakasohjauksessa on muodostettu vuoden 2023 aikana alueellisia moniammattillisia tiimejä, jotka vastaavat ohjauksesta, neuvonnasta ja palvelutarpeen arvioinnista.

Lieto-Loimaa seudun Soihtu 2-tiimiin etsitään nyt kehittämismyönteistä ja positiivisella asenteella töitä tekevää sosiaalityöntekijää. Työpiste sijaitsee joko Liedossa tai Loimaalla.

Soihtu -tiimin sosiaalityöntekijän tehtävät sisältävät pääasiassa lapsiperheiden kanssa tehtävää asiakastyötä. Sosiaalityöntekijä tekee sosiaalihuoltolain mukaista palvelutarpeen arviointia ja tarvittaessa lastensuojelutarpeen selvitystyöskentelyä moniammatillisesti. Tehtäviin kuuluu myös sosiaalihuoltolain mukaisten ilmoitusten ja yhteydenottojen sekä lastensuojeluilmoitusten kiireellisyysarviointi ja käsittely.

Osana arviointityötä sosiaalityöntekijä ottaa kantaa lastensuojelun ja sosiaalihuollon asiakkuuden tarpeeseen, mutta vastaa myös itse välttämättömien palveluiden ja toimeentulotuen myöntämisestä sekä asiakkaan saattamisesta oikeiden palveluiden piiriin. Asiakkuuksien asianmukainen dokumentointi on tärkeä osa työtehtävää. Työ tapahtuu moniammatillisissa verkostoissa.

Asiakastyön lisäksi tehtävään kuuluu kehittävä työote; Varhan kehittämistyöhön osallistuminen (tiimit; kokoukset; työnohjaus; täydennyskoulutus jne.), rakenteellinen sosiaalityö, yhteistyökumppaneiden konsultointi ja neuvonta.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys.

Varhan työntekijöille tarjotaan hyvinvoinnin edistämiseksi Smartum -etua liikuntaan, hyvinvointiin, kulttuuriin tai työmatkoihin. Vuonna 2024 etu on 250 euroa.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.


Läs mer

http://varha.fi

Kontaktuppgifter

Petri Virtanen, vs. johtava sosiaalityöntekijä, puh. 050 4300224

Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella Varha, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku.

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Olemme noin 23 000 asiantuntijan työpaikka – yksi maamme suurimmista työnantajista. Me huolehdimme siitä, että kaikki alueemme puoli miljoonaa ihmistä saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvaamme pelastustoimen. Teemme töitä kaikkia koskettavien tärkeiden asioiden parissa! Me olemme #hyvintekijät! Läs om arbetsgivare