test

Sosiaalityöntekijä, Asiakasohjaus Soihtu

Ansök senast  17.10.2023 14:00

Oletko vaikuttavasta työstä syttyvä tiimipelaaja? Nyt on tarjolla työpaikka, jossa pääset varmistamaan asiakkaan palvelun ensikontaktin laatua moniammatillisen tiimin kanssa!

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle Sote-palveluiden Asiakasohjaukseen muodostetaan alueellisia moniammattillisia tiimejä, jotka vastaavat ohjauksesta, neuvonnasta ja palvelutarpeen arvioinnista. Kaarinan, Paimion ja Sauvon alueella toimivaan tiimiin etsitään nyt kehittämismyönteistä ja positiivisella asenteella töitä tekevää sosiaalityöntekijää. Työpisteen sijainnista voit esittää toiveen.

Soihtu-tiimin sosiaalityöntekijän tehtävät sisältävät pääasiassa lapsiperheiden kanssa tehtävää asiakastyötä. Sosiaalityöntekijä tekee sosiaalihuoltolain mukaista palvelutarpeen arviointia ja tarvittaessa lastensuojelutarpeen selvitystyöskentelyä moniammatillisesti. Tehtäviin kuuluu myös sosiaalihuoltolain mukaisten ilmoitusten ja yhteydenottojen sekä lastensuojeluilmoitusten kiireellisyysarviointi ja käsittely. Osana arviointityötä sosiaalityöntekijä ottaa kantaa lastensuojelun ja sosiaalihuollon asiakkuuden tarpeeseen, mutta vastaa myös itse välttämättömien palveluiden ja toimeentulotuen myöntämisestä sekä asiakkaan saattamisesta oikeiden palveluiden piiriin. Asiakkuuksien asianmukainen dokumentointi on selkeä osa työtehtävää. Työ tapahtuu moniammatillisissa verkostoissa. Työn liikkuvuuden vuoksi tarvitaan ajokorttia ja autoa.

Asiakastyön lisäksi tehtävään kuuluu kehittävä työote; Varhan kehittämistyöhön osallistuminen (tiimit, kokoukset, työnohjaus, täydennyskoulutus jne.), vaikuttavuuden, toimintatapojen ja laadun arviointi, rakenteellinen sosiaalityö, yhteistyökumppaneiden konsultointi ja neuvonta.

Soihtu-tiimin sosiaalityöntekijät päivät ovat monipuolisia ja tukenasi työssä on esimiehen lisäksi moniammatillinen ja kehittämismyönteinen tiimi! Tulethan tekemään vaikuttavaa työtä kanssamme?

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 mukainen sosiaalityöntekijän laillistus. Määräaikaisesti tehtävään voidaan valita myös sosiaalityön tutkinto-opiskelija, joka on suorittanut sosiaalityön aineopinnot ja niihin kuuluvan käytännön harjoittelun.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.


Läs mer

http://varha.fi

Maria Pesola-Gallone
Johtava sosiaalityöntekijä
0447534002
maria.pesola-gallone@varha.fi
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella Varha, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku.

Organisationer jobb

Arbetsgivare

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä. Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä. Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti. #hyvintekijät *** Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) är en av Finlands största arbetsgivare. Vi, 23 000 arbetstagare inom social-, hälso- och räddningsbranschen tryggar, botar och räddar – välfärd tillsammans, varje dag. Vi erbjuder betydelsefullt arbete i ett unikt område som berikas av städerna, landsbygden, skärgården och havet. Det finns nästan 800 olika yrkesbeteckningar på vår akademiska och tvåspråkiga arbetsplats. Vi verkar i enlighet med våra centrala värderingar – vänligt med yrkeskunnighet, uppskattande och jämlikt, och ansvarsfullt och effektivt.

Läs om arbetsgivare