Sosiaalityöntekijä, Asiakasohjaus

Ansök senast  19.7.2024 14:00

Tervetuloa Vakka-Suomen Soihtu-tiimiin lapsiperheiden sosiaalityöntekijän virkaan!

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen moniammatilliset Soihtu- tiimit vastaavat lapsiperheiden ja työikäisten ohjauksesta, neuvonnasta ja palvelutarpeen arvioinnista. Palvelutarpeen arviointityö tarjoaa mielenkiintoisen näköalapaikan lapsiperheiden arkeen ja sopii Sinulle, joka pidät lyhytkestoisesta ja vaihtelevasta työstä ja kykenet toimimaan niin itsenäisesti kuin työparina erilaisissa verkostoissa.

Soihtu -tiimin sosiaalityöntekijä tekee sosiaalihuoltolain mukaista palvelutarpeen arviointia ja tarvittaessa lastensuojelutarpeen selvitystyöskentelyä moniammatillisesti. Tehtäviin kuuluu sosiaalihuoltolain mukaisten ilmoitusten ja yhteydenottojen ja lastensuojeluilmoitusten kiireellisyysarviointi ja käsittely. Asiakaslähtöisen toimintatavan lisäksi keskeistä on toimintaa sitovien määräaikojen noudattaminen. Sosiaalityöntekijä vastaa lastensuojelu- ja sosiaalihuollon asiakkuuden, tukitoimien ja palveluiden arvioinnista, palveluiden ja toimeentulotuen myöntämisestä ja/tai asiakkaan saattamisesta tarvittavien palveluiden piiriin. Tarvittaessa sosiaalityöntekijä tekee päätöksiä lapsi- ja perhekohtaisesta lastensuojelusta. Dokumentointi on selkeä osa työtehtävää.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 mukainen sosiaalityöntekijän laillistus.

Haussa olevan viran toimipiste sijaitsee Uudessakaupungissa. Työskentelyalueemme on Uusikaupunki, Laitila, Vehmaa, Taivassalo, Pyhäranta ja Kustavi. Alueellamme toimii myös Ankkuri-tiimi. Tämän viran täyttämisen myötä Soihtu-tiimimme kaikki virat on täytetty ja työmäärä on kohtuullinen.

Arvostamme asiakaslähtöistä, reflektoivaa ja arvioivaa työotetta sekä hyviä yhteistyötaitoja. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito katsotaan eduksi. Työn liikkuvuuden vuoksi tarvitaan ajokorttia ja autoa. Sinulla on mahdollisuus tehdä osan viikosta etätöitä. Työn tueksi tarjoamme säännöllisen ryhmätyönohjauksen.

Tehtävässä maksetaan peruspalkan lisäksi 400€ rekrytointilisää kuuden (6) kuukauden ajan.

Varhan työntekijöille tarjotaan hyvinvoinnin edistämiseksi Smartum -etua liikuntaan, hyvinvointiin, kulttuuriin tai työmatkoihin. Vuonna 2024 etu on 250 euroa.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.

Haluamme edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja arvostamme monimuotoisuutta työyhteisössämme. Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolia olevia sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.


Läs mer

http://varha.fi

Kontaktuppgifter

Johtava sosiaalityöntekijä

Eliisa Sukari

p. 040 1947534

eliisa.sukari@varha.fi

Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella Varha, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku.

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Olemme noin 23 000 asiantuntijan uusi työpaikka – yksi maamme suurimmista työnantajista. Me huolehdimme siitä, että kaikki alueemme puoli miljoonaa ihmistä saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvaamme pelastustoimen. Teemme töitä kaikkia koskettavien tärkeiden asioiden parissa! Me olemme #hyvintekijät! Läs om arbetsgivare