Skip to main content
test
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ, Hyvinkään palvelutarpeen arviointi tiimiin - Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä

Haemme asiakasohjauksen palvelutarpeen arvioinnin tiimiin sosiaalityöntekijää.

Meidän innostuneessa sekä kehittämishaluisessa tiimissä on virka vailla tekijää.

Tehtävä sijoittuu asiakasohjausyksikköön lapsiperheiden ja nuorten tiimiin, joka on jaettu neuvonnan, ohjauksen ja virka-aikaisen päivystyksen tiimiin sekä palvelutarpeen arvioinnin tiimiin. Toimimme koko Keusoten alueella. Toimipisteet lapsiperheiden ja nuorten asiakasohjauksessa sijaitsevat Hyvinkäällä ja Järvenpäässä ja haettava tehtävä sijoittuu lapsiperheiden palvelutarpeen lännen tiimiin Hyvinkäälle.

Työtehtäviin kuuluu lapsiperheiden palvelutarpeen arviointityö. Palvelutarpeen arviointitiimissä sosiaalityöntekijä vastaa palvelutarpeen arvioinneista, ja keskeistä on monialainen yhteistyö. Sosiaalityöntekijän työ sisältää molemmissa tiimeissä tukitoimien sekä palvelutarpeen arvioinnin prosessin suunnittelua, koordinointia, järjestämistä, päätöksentekoa sekä asiakastyön dokumentointia. Palvelutarpeen arvioinnin aikana lasten ja perheiden tilanteista pyritään luomaan ymmärrystä vuorovaikutuksessa perheen sekä sen tilanteeseen liittyvien verkostojen kanssa. Työn keskiössä ovat vuorovaikutus, asiakkaiden tasavertainen kohtaaminen, vuorovaikutuksessa rakentuva ymmärrys perheiden tilanteista sekä asiakkaiden osallisuus.

  • Lapsiperheiden asiakasohjauksessa työtä ja toimintaa on kehitetty tiiviisti virka-aikaisen päivystyksen, ensiarvioinnin ja palvelutarpeen arvioinnin tiimien kesken nyt reilun vuoden ajan. Panostamalla yhteistyöhön ja asiakasprosessin alkuvaiheisiin olemme saaneet pidettyä palvelutarpeen arviointien määrät inhimillisinä ja vertailukelpoisina, ja sen myötä kykenemme toteuttamaan palvelutarpeen arvioinnit riittävällä laajuudella, laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti.
  • Palvelutarpeen arvioinnit tehdään aina työparina sosiaalityöntekijän ja asiakasohjaaja/sosionomin kesken
Tiimissä työskentelee asiantunteva, innostunut ja kehittämishaluinen työryhmä, jolta saat tukea työn tekemiseen ja työn sisältöjen pohtimiseen. Työtä tehdään tiimissä yhdessä.
  • Tiimiin kuuluu esimiehen lisäksi kahdeksan sosiaalityöntekijää ja kahdeksan asiakasohjaajaa/sosionomia, jotka vastaavat lapsiperheiden ja nuorten palvelutarpeen arvioinneista sekä perheiden tuesta.
  • Työryhmässä on ihan ookoo esihenkilö, joka ymmärtää työn sisältöä ja lapsiperheiden todellisuutta. Esihenkilön tavoitteena on tukea työryhmän yksilö- ja yhteisöohjautuvuutta arjessa.
  • Työskentelyotteemme on lapsikeskeinen, verkostoituva ja dialogisuutta sekä asiakkaan osallisuutta painottava.
  • Tiimin toiminnan rakenteet tukevat sitä, että työntekijät pystyvät suunnittelemaan työtään ja aikataulujaan itsenäisesti.
  • Työtä tehdään joustavasti toimistolla ja etänä. Toimitilat sijaitsevat hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella Suutarinkadulla Hyvinkäällä.
Työ edellyttää sosiaalialan koulutukseen pohjautuvaa tietoperustaa ja laaja-alaista osaamista sekä tehtävään liittyvän lainsäädännön, palveluverkoston ja -prosessien tuntemista sekä kykyä näiden monipuoliseen soveltamiseen käytännön työssä. Työ vaatii hyvää paineensietokykyä, ongelmanratkaisutaitoja, luovuutta, organisointikykyä sekä perustason IT-taitoja. Tehtävässä edellytetään erinomaisia asiakaspalvelutaitoja, kykyä ihmislähtöiseen ja vaikuttavaan kohtaamiseen ja dialogiin sekä ratkaisukeskeistä työotetta. Lisäksi edellytämme hyvää kirjallista ilmaisukykyä sekä kykyä mukautua akuutteihin tilanteisiin.

Arvostamme aiempaa kokemusta palvelutarpeen arviointityöstä, lastensuojelutyöstä ja/tai perhesosiaalityöstä. Ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus katsotaan eduksi. Kelpoisuusehtona edellytämme sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 § mukaista sosiaalityöntekijän tutkintoa. Huomioimme haussa myös kelpoisten hakijoiden puuttuessa alan opiskelijat.

Tarjoamme Sinulle moniammatillisen tiimin ja lähiesimiehen tuen sekä säännöllisen työnohjauksen. Kehitämme jatkuvasti työtämme ja tarjoamme eettisesti orientoituneen ja oppivan työyhteisön. Kehitämme työtämme kuukausittaisten kehittämispäivien ja jatkuvan oppimisen avulla.

Tietoja palvelussuhteesta:

  • Vakituinen virka alkaen 1.9.2022 tai sopimuksen mukaan.
  • Tehtäväkohtainen palkka on 3945,05 e/kk. Lisäksi maksamme työkokemukseen perustuvaa lisää.
  • Tutustu linkin kautta rekrytointiprosessiin sekä näe vaadittavat luvat Keusoten rekrytointisivusto
Lisätiedot antaa Asiakasohjauksen esihenkilö Heidi Luostari, puh. 050 497 2723. Rekrytoiva esimies on tiimin esimies Jaakko Rytkö, lomalla 14.8.22 asti.

Hakuaika päättyy 11.8.2022 klo 14.00.

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Uudenmaan sote on edelläkävijä sote-palveluiden kehittämisessä. Kuntayhtymään kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.

Rekommenderade jobb