Sosiaalityöntekijä jälkihuoltoon - Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupungin jälkihuolto toimii sijais- ja jälkihuoltoyksikössä osana lastensuojelun palveluja. Jälkihuollossa työskentelee kaksi sosiaaliohjaajaa, ohjaaja ja viisi sosiaalityöntekijää. Nyt haemme ammattitaitoiseen joukkoomme

SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ

toistaiseksi voimassa olevaan virkaan. Virka on uusi.

Jälkihuollon sosiaalityöntekijä huolehtii sijaishuollon päättymisen jälkeen asiakkaan palvelutarpeen arviosta ja tarvittavien palveluiden järjestämisestä yhteistyössä asiakkaan oman ja moniammatillisen verkoston kanssa. Jälkihuollon sosiaalityö on kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista sosiaalityötä asiakkaan yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Jälkihuollon sosiaalityöntekijä toimii osana lastensuojelua ja erilaisten palvelun tuottajien kanssa.

Mukavan ja ammattitaitoisen tiimin lisäksi tarjoamme työn tueksi viikoittaiset tiimipalaverit, säännöllisen työnohjauksen sekä työhön liittyvää koulutusta.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Hakijalta edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä moniammatillista ja aktiivista työotetta. Effica-asiakastietojärjestelmän hallinta sekä aiempi lastensuojelun työkokemus katsotaan eduksi.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Virka alkaa 1.9.2021 tai sopimuksen mukaan. Virassa on koeaika.

Virkaan valitun on 30 vrk kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista esitettävä nähtäväksi hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisterin ote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Johtava sosiaalityöntekijä Tuija Oikari, puh. 050 5524883 ja sosiaalityöntekijä Sari Seppänen, puh. 050 3680471 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Lisätietoja

Lastensuojelu

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.


Osoite: 40100 Jyväskylä
Jyväskylän kaupunki - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb