Sosiaalityöntekijä - Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Sosiaalityöntekijä

Hakua jatketaan 20.9.2019 klo. 15.00 saakka kelpoisten hakijoiden vähäisyyden vuoksi. Aiemmin 31.7.2019 päättyneessä haussa mukana olleita hakemuksia ei huomioida jatketussa haussa.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen sosiaalityöntekijän virka. Sosiaalityöntekijä toimii sisäisenä sijaisena Kainuun soten alueella lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtävissä sijaistaen vakinaista henkilökuntaa. Sisäisen sijaisen kotiyksikkö on Kajaanin perhekeskus tai sovittaessa muu Kainuun soten lastensuojeluyksikkö. Työskentelyalueena on koko Kainuun soten seitsemän kunnan alue.

Haluaisitko päästä toteuttamaan/kehittämään sosiaalityöntekijän sisäisen sijaisen virkaa yhdessä ammattitaitoisen, aktiivisen ja innostuneen työyhteisön kanssa Kainuun soten lastensuojeluun? Jos vastasit kyllä, olet etsimämme henkilö!

Lastensuojelu on osa lapsiperheiden sosiaalipalveluja. Pidämme tärkeänä asiakaslähtöisyyttä, varhaista puuttumista sekä moniammatillista osaamista. Työ on monipuolista ja haastavaa ja pystyt vaikuttamaan omaan työhösi. Tarjoamme perehdytyksen, ryhmätyönohjauksen, kehittämismyönteisen ilmapiirin sekä leasing-auton käytön asiakasmatkoihin. Kulkemisessa noudatetaan Kainuun soten paikallista virka- ja työehtosopimusta virka- ja työtehtäviin liittyvästä matkustamisesta Kainuun alueella sekä paikallista matkustusohjetta. Lisäksi Kainuun sote tarjoaa erittäin kattavaa sisäistä koulutusta henkilöstölle ja mahdollisuuden myös ulkopuoliseen koulutukseen.

Sijaistaessa lastensuojelun sosiaalityöntekijää tehtävä koostuu lasten ja heidän perheidensä ohjauksesta ja neuvonnasta sekä palvelutarpeen arvioinnista, jonka yhteydessä arvioidaan lastensuojelutarvetta. Pysyviä lastensuojeluasiakkuuksia sisäiselle sijaiselle ei synny, vaan hän hoitaa välttämättömiä tehtäviä sijaistaessaan vakinaista henkilökuntaa.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015, 3 §, 7§ ja 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys (ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä). Mikäli virkaan ei saada sosiaalityöntekijän kelpoisuuden omaavia hakijoita, voidaan virkaan ottaa vuoden määräajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot ja käytännön harjoittelun (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, 12 §). Ajokortti on välttämätön sekä tarpeen mukaan oman auton käyttömahdollisuus.

Arvostamme kokemusta lastensuojelutyöstä sekä työntekijän on hyvä omata hyvät vuorovaikutustaidot, kirjaamisen taidot, tiimissä ja työyhteisössä työskentelyn taitoja ja arvostavaa asiakaslähtöistä sekä ennaltaehkäisevää työotetta.

Palkkaus on Kainuun soten vahvistaman tehtävän vaativuuden arvioinnin mukainen, 3448,58/kk. Työ alkaa sopimuksen mukaan, koeaika 6 kk.

Vastaanotamme hakemukset pääsääntöisesti Kuntarekryssä.

Postitse lähetettävä hakemus osoitetaan vastuualuepäällikkö Tarja Jupille ja lähetetään osoitteella:
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, kirjaamo
PL 400
87070 KAINUU
Kuoreen merkintä: "sosiaalityöntekijä 2177"
Hakemuksen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-todistus) terveydentilastaan sekä todistus rikostaustan selvittämisestä (Laki lasten kanssa työskenteleville rikostaustan selvittämisestä 504/2002) ennen tehtävän vastaanottamista.

Lisätietoja

http://sote.kainuu.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa lapsiperheiden sosiaalipalveluiden vastuualuepäällikkö Tarja Juppi p. 044 777 3311, tarja.juppi@kainuu.fi sekä johtava sosiaalityöntekijä Anu Siltala p.044 7974 182, anu.siltala@kainuu.fi.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Perhepalvelut, Lastensuojelun avohuolto Kajaani
Osoite: Koivukoskenkatu 14, 87100 Kajaani

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) on arvostettu edelläkävijä sote-palvelujen kehittämisessä. Kainuun sote tuottaa seitsemän kunnan kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut lasten päivähoitoa lukuun ottamatta, lisäksi yksi kunta on kuntayhtymässä osajäsenenä. Kainuun sote tuottaa alueelleen myös henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon palveluja. Kainuun sote työllistää noin 3 700 henkilöä.

Kainuun sote on savuton työpaikka. Työntekijät testataan huumausaineiden varalta.