test
Sosiaalityöntekijä - Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kajaanin lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijän virka arviointiyksikössä. Työpaikkana on Kajaanin Perhekeskuksella. Virka täytetään sopimuksen mukaan.

Kajaanin lastensuojelun arviointiyksikössä työskentelee 3 sosiaalityöntekijää ja 4 sosiaaliohjaajaa.

Lastensuojelu on osa lapsiperheiden sosiaalipalveluja. Pidämme tärkeänä asiakaslähtöisyyttä, varhaista puuttumista sekä moniammatillista osaamista. Työ on monipuolista ja haastavaa sekä pystyt vaikuttamaan omaan työhösi. Tarjoamme perehdytyksen, ryhmätyönohjauksen, kehittämismyönteisen ilmapiirin sekä leasingauton käytön asiakasmatkoihin. Olemme aloittaneet systeemisen lastensuojelumallin käyttämisen Kainuun soten lastensuojelussa ja koko henkilöstö on koulutettu. Toivomme sosiaalityöntekijältä kiinnostusta ja innostusta uuden toimintamallin käytöstä ja sen kehittämisestä. Lisäksi Kainuun sote tarjoaa erittäin kattavaa ja laajaa sisäistä koulutusta henkilöstölle ja mahdollisuuden myös ulkopuoliseen koulutukseen.

Tämän haettavana olevan Kajaanin lastensuojelun arviointiyksikön sosiaalityöntekijän pääasiallinen tehtävä on antaa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille neuvontaa, ohjausta ja tukea palvelujen käytössä sekä yhteistyötä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa. Sosiaalityöntekijä ottaa vastaan ja käsittelee lastensuojeluilmoitukset ja yhteydenotot sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi. Työ kohdistuu uusiin asiakkaisiin/ei lastensuojelun avohuollon asiakkaisiin. Vastaa lapsen palvelutarpeen arvioinnin prosessista. Työtä tehdään työparin kanssa ja monialaisesti sosiaalihuoltoa ja terveydenhuoltoa toteuttavien viranomaisten kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015, 3 §, 7 § ja 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys (ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä). Mikäli virkaan ei saada sosiaalityöntekijän kelpoisuuden omaavia hakijoita, voidaan virkaan ottaa vuoden määräajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot ja käytännön harjoittelun (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, 12 §). Ajokortti on välttämätön sekä tarpeen mukaan oman auton käyttömahdollisuus.

Arvostamme kokemusta palvelutarpeen arvioinnista ja lastensuojelutyöstä, tiimissä ja työyhteisössä työskentelyn taitoja ja asiakaslähtöistä sekä ennaltaehkäisevää työotetta.

Palkkaus on Kainuun soten vahvistaman tehtävän vaativuuden arvioinnin mukainen. Koeaika 6 kk.

Vastaanotamme hakemukset pääsääntöisesti Kuntarekryssä.

Postitse lähetettävä hakemus osoitetaan Tarja Jupille ja lähetetään osoitteella:
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, kirjaamo
PL 400
87070 KAINUU
Kuoreen merkintä: "sosiaalityöntekijä 200516"
Hakemuksen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-todistus) terveydentilastaan sekä todistus rikostaustan selvittämisestä (laki lasten kanssa työskenteleville rikostaustan selvittämisestä 504/2002) ennen tehtävän vastaanottamista.

Lisätietoja

http://sote.kainuu.fi

Tutustu työnantajaan
  • Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Hyvinvointipalvelut, Lastensuojelun avohuolto
  • TyöpaikkaVakinainenKokoaikatyö
  • KAI-03-98-21
  • sopimuksen mukaan
  • 3477,41 e / kk
  • 25.11.2021 - 15.12.2021 15:00
  • KajaaniKainuu

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa lapsiperheiden sosiaalipalveluiden vastuualuepäällikkö Tarja Juppi p. 044 777 3311, tarja.juppi@kainuu.fi sekä johtava sosiaalityöntekijä Anu Siltala p. 044 797 4182, anu.siltala@kainuu.fi

Lisätietoja

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Hyvinvointipalvelut, Lastensuojelun avohuolto

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) on arvostettu edelläkävijä sote-palvelujen kehittämisessä. Kainuun sote tuottaa seitsemän kunnan kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut lasten päivähoitoa lukuun ottamatta, lisäksi yksi kunta on kuntayhtymässä osajäsenenä. Kainuun sote tuottaa alueelleen myös henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon palveluja. Kainuun sote työllistää noin 3 700 henkilöä.

Kainuun sote on savuton työpaikka. Työntekijät testataan huumausaineiden varalta.


Osoite: Lönnrotinkatu 2 C, 87100 Kajaani

Rekommenderade jobb