Sosiaalityöntekijä Kotoutumispalveluihin - Jyväskylän kaupunki

Sosiaalityöntekijä Kotoutumispalveluihin

Jyväskylän kaupunki hakee määräaikaiseen virkaan ajalle 1.8.2019 - 31.7.2022 Kotoutumispalveluihin

SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ

Kotoutumispalvelut ovat osa Jyväskylän kaupungin aikuissosiaalityötä. Kotoutumispalveluiden tehtävänä on vastata Jyväskylään asettuvien kiintiöpakolasten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta ja suomalaiseen yhteiskuntaan kotouttamisesta. Pyrimme toiminnallamme edistämään myönteistä monikulttuurista kehitystä kaupungissamme. Kotoutumispalveluissa toimii kolme asiakastyötä tekevä työryhmää, ja niissä työskentelee seitsemän sosiaalityöntekijää ja kuusi sosiaaliohjaajaa. Viransijaisuus sijoittuu kotoutumispalveluiden nuorten tiimiin, missä työskentelee kaksi sosiaalityöntekijää ja yksi sosiaaliohjaaja.

Kotoutumispalveluiden sosiaalityöntekijän työtehtäviin kuuluvat kokonaisvaltaisesti sosiaalityön asiantuntija-, maahanmuutto- ja kotouttamistyöntehtävät. Kotoutumispalveluiden asiakasryhmään kuuluu kuntaan sijoitetut kiintiöpakolaiset ja turvapaikan saaneet maahanmuuttajat. Ensisijainen asiakasryhmä kenen kanssa uusi sosiaalityöntekijä työskentelisi, koostuu alaikäisenä yksin tulleista turvapaikan saaneista nuorista.

Keskeiset tehtävät ovat kotoutumislain sekä sosiaalihuollonlain mukaiset tuki- ja palvelumuotojen järjestäminen, siihen saakka, kun nuori täyttää 21 vuotta (kotoutumislain mukainen jälkihuolto). Monipuolisiin ja haastaviin työtehtäviin tarjoamme sinulle hyvän perehdytyksen sekä kehittämismyönteisen, mukavan ja avoimen työyhteisön tuen. Lisäksi työntekijällämme on mahdollisuus etätyöhön erikseen sovittaessa.

Kelpoisuusvaatimuksena on laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 mukainen pätevyys sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Englannin ja muiden vieraiden kielten taito katsotaan eduksi. Odotamme Sinulta kykyä sekä itsenäiseen että tiimityöskentelyyn, pystyt itsenäiseen päätöksentekoon, sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot sekä osallistut rohkeasti ja aktiivisesti kotouttamistyön kehittämiseen. Annamme suurta arvoa aiemmasta työkokemuksesta pakolaisten kanssa tehdystä työstä sekä maahanmuuttoon ja sosiaalihuoltoon liittyvän lainsäädännön hallinnasta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Viransijaisuus alkaa 1.8.2019 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan koeaikaa. Viransijaisuuteen valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote (joka ei saa olla 6 kk vanhempi) sekä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

johtava sosiaalityöntekijä Margarita Goda-Savolainen, puh. 014 266 3434 (23.5. - 7.6.2019) ja palveluesimies Elina Hienola, puh. 014 266 7648 (10. - 28.6.2019) tai sähköpostitse: etunimi.sukunimi@jkl.fi

Sosiaalipalvelut
Osoite: ., 40100 Jyväskylä

Lähes 142 000 asukkaan vireä ja nuorekas Jyväskylä on muuttajien suosikki. Viihtyisä asuinympäristö, luonto, tiivis kaupunkikeskusta, erinomaiset opiskelumahdollisuudet ja monimuotoinen kulttuuri- ja vapaa-ajantarjonta luovat hyvän elämän puitteet. Vietä elämäsi parasta aikaa Jyväskylässä, keskellä Suomea!

Tutustu työnantajaan