sosiaalityöntekijä - Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymä

sosiaalityöntekijä

Haemme kolmea sosiaalityöntekijää lastensuojeluun.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtävänä lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa ja jälkihuollon sosiaalityössä on lapsen ja nuoren tilanteen arviointi, asiakkaiden ohjaus ja neuvonta, asiakassuunnitelmaneuvotteluiden pitäminen sekä lastensuojelutoimenpiteistä päättäminen. Voit jättää tyhjäksi jos olet suunnittelut ilmoituksen liitteelle

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalityöntekijän pätevyys (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) 7§ ). Työ edellyttää liikkumista, joten ajokortti on virkaan valitulla suositeltava. Virkasuhteeseen valitun on velvollisuus esittää rikosrekisterilain (770/1993) 6§/2 momentin mukainen rikosrekisteriote, laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002). Kelpoisten hakijoiden puuttuessa virkaan voidaan valita määräajaksi sosiaalityön opiskelija, joka on suorittanut aineopinnot ja niihin liittyvän harjoittelun tai virka voidaan täyttää määräajaksi sosiaaliohjaajan vakanssilla. Tehtävään valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä. Koeaika 6 kk.

Lisäksi hakijoilta toivotaan kokemusta lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Ammattipätevyys tarkistettavissa JulkiTerhikistä / Suosikista

Lastensuojelun sosiaalityön sisältö on monipuolista ja haastavaa, mutta myös palkitsevaa. Työ on itsenäistä, mutta tiimin ja lähiesimiehen tuki on koko ajan saatavilla. Työtä tukee säännölliset tiimikohtaiset työnohjaukset, yhdessä suunniteltu täydennyskoulutus sekä kehittämis- ja työhyvinvointipäivät. Lastensuojelun sosiaalityössä on alkamassa pitkäaikainen kehittämistyö eri teemaisissa pienryhmissä. Sosiaalityöntekijöillä on mahdollisuus etätyöpäiviin.

Kymsoten lastensuojelun Kotkan toimipisteessä on 16 sosiaalityöntekijän ja kaksi sosiaaliohjaajan virkaa. Sosiaalityö on jakaantunut kolmeen alueelliseen tiimiin ja sijaishuollon tiimiin.
Tiimit tullaan jatkossa kouluttamaan systeemiseen (suhdeperustaiseen) ajattelumalliin. Henkilöstön koulutuksen ajankohta päätetään viimeistään alkusyksyllä 2019.

Lisätietoja

http://www.kymsote.fi

Lisätietoja antaa johtava sosiaalityöntekijä Satu Hartikainen puh 0407383589 satu.hartikainen(at)kymsote.fi

Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut
Osoite: 48100 Kotka

Kymsote - Laadukkaat palvelut, hyvinvoiva maakunta
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote huolehtii 170 000 kymenlaaksolaisen terveydestä, hyvinvoinnista ja toimintakyvystä. Tuotamme terveys-, perhe-, sosiaali- ja ikääntyneiden palveluja. Tavoittelemme toiminnassamme parasta asiakaskokemusta ja panostamme ennaltaehkäiseviin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin palveluihin. Kymsote on Kymenlaakson suurin työnantaja, jonka palveluksessa on yli 5 700 henkilöä. Kymenlaaksossa meillä on ihmisen kokoinen arki: rehti tekemisen meininki, monipuoliset kehittymismahdollisuudet sekä luonnostaan vahva asuinympäristö.
Laadun tekee huippuammattilaiset.

Tutustu työnantajaan