test
Sosiaalityöntekijä: lapsiperheiden palvelut, Lieksa (ID5340) - Siun sote

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON!

Haemme 30.11.2021 mennessä SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ

lapsiperhepalveluihin Lieksaan ja Nurmekseen. Lapsiperhepalvelujen sosiaalityöntekijä osallistuu sosiaalihuoltolain mukaisten yhteydenottojen ja ilmoitusten käsittelyyn, lasten/perheiden palvelutarpeiden arviointiin sekä palveluiden suunnitteluun, järjestämiseen ja toteuttamiseen palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti.

Työskentely edellyttää itsenäistä työotetta, verkostotyötaitoja, kykyä arvioida laajoja kokonaisuuksia, paineensietokykyä, hyviä dokumentointitaitoja sekä matkustusvalmiutta. Ajokortti on välttämätön viran hoitamiseksi. Kokemus lapsiperhepalvelujen sosiaalityöstä ja sosiaalihuoltolain/lastensuojelulain soveltamisesta arvioidaan hakijan eduksi.

Lapsiperhepalvelujen sosiaalityöntekijällä on työssään tukena useita ammattilaisia muita lapsiperhepalvelujen ammattilaisia sosiaalityöstä, sosiaaliohjauksesta ja ohjaajista sekä oppilashuollon ja kasvatus-ja perheneuvolan tiimeistä ja yhteistyötä tehdään tiiviisti esimerkiksi lastensuojelun, vammaispalvelujen, kuntoutuspalvelujen , varhaiskasvatuksen ja kuntien hyvinvointipalvelujen kanssa.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen laillistus tai lupa toimia sosiaalityöntekijän tehtävissä. Määräaikaisesti voidaan valita myös sosiaalityötä opiskeleva henkilö, joka on suorittanut sosiaalityön aineopinnot ja niihin kuuluvan käytännön harjoittelun.

Tehtäväkohtainen palkka on: 3531,77 euroa / kk

Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaisesti. Ehdollisesti tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi (504/2002).

Virka täytetään 1.1.2022 alkaen.

Lisätietoja asiasta antaa Siun soten pohjoisen alueen ennaltaehkäisevien lapsiperhepalveluiden johtava sosiaalityöntekijä Sonja Hartikainen 013 330 5401 sonja.hartikainen@siunsote.fi.

Jätä hakemus sähköisesti.

Joensuussa 10.11.2021

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote on Pohjois-Karjalan maakunnan eli 13 kuntamme ja erikoissairaanhoidon vastaus soteorganisaation luomisessa. Meillä integraatio on toteutettu jo vuoden 2017 alussa, joten palaset ovat löytäneet paikkansa ja toiminta sekä yhteistyö työntekijöiden välillä onnistuu. Henkilöstöä on noin 7300 ja tuotamme kaikki sote-, ympäristöterveyden- ja pelastustoimen palvelut 164 000 asukkaallemme.

Tutustu työnantajaan
  • Siun sote
  • Työpaikka
  • siso-5340
  • 10.11.2021 - 30.11.2021 23:59
  • LieksaNurmesPohjois-Karjala

Lisätietoja

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sote - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb