Skip to main content
test
Sosiaalityöntekijä: lapsiperheiden palvelut (palvelutarpeen arviointi), Nurmes (id7027) - Siun sote

TERVETULOA POHJOIS-KARJALAN HYVINVOINTIALUEEN - SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

Haemme 16.4.2023 mennessä SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ

lapsiperheiden palveluihin Siun soten pohjoiselle alueelle (Lieksa, Nurmes, Juuka). Lapsiperheiden palvelujen sosiaalityöntekijä osallistuu sosiaalihuoltolain mukaisten yhteydenottojen ja ilmoitusten käsittelyyn sekä lastensuojeluilmoitusten käsittelyyn palvelutarpeenarviointitiimissä, lasten/perheiden kokonaisvaltaiseen palvelutarpeiden arviointiin sekä palveluiden suunnitteluun, järjestämiseen ja toteuttamiseen palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti.

Työskentely edellyttää itsenäistä työotetta, verkostotyötaitoja, kykyä arvioida laajoja kokonaisuuksia, paineensietokykyä, hyviä dokumentointitaitoja sekä matkustusvalmiutta. Ajokortti on välttämätön viran hoitamiseksi. Kokemus lapsiperheiden palvelujen ja tai lastensuojelun sosiaalityöstä ja sosiaalihuoltolain/lastensuojelulain soveltamisesta arvioidaan hakijan eduksi.

Lapsiperhepalvelujen sosiaalityöntekijällä on työssään tukena useita lapsiperhepalvelujen ammattilaisia sosiaalityöstä, sosiaaliohjauksesta ja ohjaajista sekä oppilashuollon ja kasvatus- ja perheneuvolan tiimeistä ja yhteistyötä tehdään tiiviisti esimerkiksi lastensuojelun, vammaispalvelujen, kuntoutuspalvelujen ja kuntien hyvinvointipalvelujen kanssa.

Työssäsi olet aktiivinen perhekeskustoimija.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen laillistus tai lupa toimia sosiaalityöntekijän tehtävissä. Jos virkaa ei saada täytettyä mainitun lain 7§:n mukaisella pätevällä sosiaalityöntekijällä, voidaan virka täyttää määräaikaisesti myös mainitun lain 12§:n mukaisella sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun tai henkilöllä, joka on avoimessa yliopistossa suorittanut sosiaalityön perus- ja aineopinnot ja on ennen avoimen yliopiston opintoja suorittanut sosionomin tutkinnon tai sosiaalialalle soveltuvan ylemmän yliopistollisen tutkinnon.

Tehtäväkohtainen palkka on: 3620,42 euroa / kk

Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaisesti. Ehdollisesti tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi (504/2002).

Työpisteen sijoittumisessa pohjoisella alueella voidaan huomioida valittavan henkilön toive. Virka täytetään 1.7.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja asiasta antaa Siun soten pohjoisen alueen lapsiperhepalveluiden johtava sosiaalityöntekijä Anne Kärnä 013 330 5401 anne.karna@siunsote.fi tai palvelupäällikkö Sonja Hartikainen 013 330 5109 sonja.hartikainen@siunsote.fi

Jätä hakemus sähköisesti.

Joensuussa 24.3.2023

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue aloittanut toimintansa 1.1.2023. Siun sotessa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon palvelut on integroitu jo vuodesta 2017 lähtien. Yhdessä tehden varmistamme vaikuttavimmat palvelut.

Tutustu työnantajaan
  • Siun sote
  • Työpaikka
  • siso-7027
  • 27.12.2022 - 16.4.2023 23:59
  • KuntaNurmesPohjois-Karjala

Lisätietoja

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sote - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb