Skip to main content
test
Sosiaalityöntekijä: lastensuojelu, Kitee (id6463) - Siun sote

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON!

Etsimme 21.8.2022 mennessä SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ

työyhteisöömme Siun soten perhe- ja sosiaalipalveluiden eteläiselle alueelle lastensuojeluun mahdollisimman pian .

Eteläisen alueen lastensuojelussa työskennellään Kiteen, Tohmajärven, Rääkkylän ja Ilomantsin alueilla. Toimipiste sijaitsee Kiteellä. Tiimiin kuuluvat johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia ja perhetyöntekijöitä.

Sosiaalityöntekijä toimii lasten vastuusosiaalityöntekijänä, joka vastaa lapsen/perheen asiakassuunnitelman ja tukitoimien suunnittelusta, toteutuksesta sekä riittävyyden arvioinnista, kiireellisten sijoitusten toteuttamisesta sekä huostaanoton valmistelusta ja sijaishuollon aikaisesta työskentelystä.

Työ edellyttää:

  • hyvää paineensietokykyä,
  • kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon sekä
  • hyviä valmiuksia pari-, tiimi- ja verkostotyöhön.
  • hyviä vuorovaikutustaitoja sekä hyvää kirjallista ilmaisukykyä
Eduksi katsotaan kokemus lastensuojelutyöstä. Työtehtävien hoitaminen edellyttää ajokorttia. Tarjoamme mahdollisuuden työnohjaukseen. Meillä on mahdollisuus tehdä etätöitä.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen laillistus tai lupa toimia sosiaalityöntekijän tehtävissä. Jos virkaa ei saada täytettyä mainitun lain 7§:n mukaisella pätevällä sosiaalityöntekijällä, voidaan virka täyttää määräaikaisesti myös mainitun lain 12§:n mukaisella sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Tai Valviran ohjeen mukaisesti virka voidaan täyttää määräaikaisesti henkilöllä, joka on avoimessa yliopistossa suorittanut sosiaalityön perus- ja aineopinnot ja on ennen avoimen yliopiston opintoja suorittanut sosionomin tutkinnon tai sosiaalialalle soveltuvan ylemmän yliopistollisen tutkinnon.

Tehtäväkohtainen palkka on 3707,25 e/kk.

Siun soten organisaation ulkopuolisille kelpoisuusehdot täyttäville hakijoille maksamme 500 euron rekrytointilisän 24kk ajalta palvelussuhteen alusta.

Lisäksi lastensuojelun sosiaalityöntekijöille maksetaan 1000 euron suuruista sitouttamislisää ajanjaksoilta 1.7.-31.12.2022, 1.1.-30.6.2023 ja 1.7.-31.12.2023.

Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaisesti. Ehdollisesti tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi (504/2002).

Lisätietoja antaa johtava sosiaalityöntekijä Mira Kauppinen, 013 330 5342 tai palvelupäällikkö Maarit Haatanen, 013 330 5377.

Jätä sähköinen hakemus.

Joensuussa 22.7.2022

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Tervetuloa Siun soten ammattilaisten joukkoon! Siun sote tuottaa sosiaali- ja terveyshuollon integroituja palveluja koko Pohjois-Karjalan maakunnan alueelle. Olemme Pohjois-Karjalan suurin työnantaja ja meillä työskentelee noin 7400 sote-alan ammattilaista.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

johtava sosiaalityöntekijä Mira Kauppinen, 013 330 5342 tai palvelupäällikkö Maarit Haatanen, 013 330 5377.

Lisätietoja

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sote - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb