Skip to main content
test
Sosiaalityöntekijä: lastensuojelu, Lieksa (id6040) - Siun sote

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON!

Etsimme 14.8.2022 mennessä SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ vakituiseen virkaan

työyhteisöömme Siun soten perhe- ja sosiaalipalveluiden pohjoiselle alueelle lastensuojeluun sopimuksen mukaan alkaen.

Pohjoisen alueen lastensuojelussa työskennellään Juuan, Lieksan ja Nurmeksen alueilla. Toimipiste on valittavissa Lieksaan tai Nurmekseen. Tiimiin kuuluvat johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, ohjaajia ja perhetyöntekijä.

Sosiaalityöntekijä toimii lasten vastuusosiaalityöntekijänä, joka vastaa lapsen/perheen asiakassuunnitelman ja tukitoimien suunnittelusta, toteutuksesta sekä riittävyyden arvioinnista, kiireellisten sijoitusten toteuttamisesta sekä huostaanoton valmistelusta ja sijaishuollon aikaisesta työskentelystä.

Työ edellyttää:

  • asiakasta arvostavaa työskentelyotetta
  • kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja sopeutumista muuttuviin tilanteisiin
  • hyviä valmiuksia pari-, tiimi- ja verkostotyöhön sekä hyviä vuorovaikutustaitoja sekä hyvää kirjallista ilmaisukykyä.
Eduksi katsotaan kokemus lastensuojelutyöstä. Työtehtävien hoitaminen edellyttää ajokorttia. Tarjoamme mahdollisuuden työnohjaukseen. Meillä on mahdollisuus tehdä etätöitä.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen laillistus tai lupa toimia sosiaalityöntekijän tehtävissä. Jos virkaa ei saada täytettyä mainitun lain 7§:n mukaisella pätevällä sosiaalityöntekijällä, voidaan virka täyttää määräaikaisesti myös mainitun lain 12§:n mukaisella sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Tai virka voidaan täyttää määräaikaisesti henkilöllä, joka on avoimessa yliopistossa suorittanut sosiaalityön perus- ja aineopinnot ja on ennen avoimen yliopiston opintoja suorittanut sosionomin tutkinnon tai sosiaalialalle soveltuvan ylemmän yliopistollisen tutkinnon.

Tehtäväkohtainen palkka on 3634,56e/kk. Siun soten organisaation ulkopuolisille kelpoisuusehdot täyttäville hakijoille maksamme 500 euron rekrytointilisän 24 kk ajalta palvelussuhteen alusta.

Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaisesti. Ehdollisesti tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi (504/2002).

Hakijoihin kontaktoidutaan tai haastatellaan jo hakuajan kuluessa. Haku täytetään mahdollisimman pian.

Lisätietoja antaa johtava sosiaalityöntekijä Kaisu Kaverinen, 013 330 5400 tai palvelupäällikkö Maarit Haatanen 013 330 5377.

Jätä sähköinen hakemus.

Joensuussa 30.3.2022

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Tervetuloa Siun soten ammattilaisten joukkoon! Siun sote tuottaa sosiaali- ja terveyshuollon integroituja palveluja koko Pohjois-Karjalan maakunnan alueelle. Olemme Pohjois-Karjalan suurin työnantaja ja meillä työskentelee noin 7400 sote-alan ammattilaista.

Tutustu työnantajaan
  • Siun sote
  • Työpaikka
  • siso-6040
  • 30.3.2022 - 14.8.2022 23:59
  • KuntaLieksaPohjois-Karjala

Yhteystietomme

johtava sosiaalityöntekijä Kaisu Kaverinen, 013 330 5400 tai palvelupäällikkö Maarit Haatanen 013 330 5377.

Lisätietoja

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sote - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb