Sosiaalityöntekijä lastensuojeluun - Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymä

Sosiaalityöntekijä lastensuojeluun - Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymä

Lastensuojelun sijaishuollosta vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävänä on kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa yhteistyössä etsiä lapsen edun mukainen sijaishuoltopaikka. Lisäksi sosiaalityöntekijän työtehtäviin kuuluu sijaishuoltopaikkojen koordinointia, tukea ja valvontaa sekä sopimusten valmistelua. Tehtävä on määräaikainen 3.6.2019 - 30.9.2019, aloitus voi olla aiemminkin.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalityöntekijän pätevyys (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) 7§). Mikäli kelpoisia hakijoita tehtävään ei saada, huomioidaan sosiaaliohjaajan kelpoisuuden (817/2015) 8§) omaavat hakijat.

Hakijoilta toivotaan kokemusta lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Työ edellyttää liikkumista, joten ajokortti on virkaan valitulla suositeltava.

Lastensuojelun sosiaalityön sisältö on monipuolista ja haastavaa, mutta myös palkitsevaa. Työ on itsenäistä, mutta tiimin ja lähiesimiehen tuki on koko ajan saatavilla. Työtä tukee säännölliset tiimikohtaiset työnohjaukset, yhdessä suunniteltu täydennyskoulutus sekä kehittämis- ja työhyvinvointipäivät. Lastensuojelun sosiaalityössä on alkamassa pitkäaikainen kehittämistyö eri teemaisissa pienryhmissä. Sosiaalityöntekijöillä on mahdollisuus etätyöpäiviin. Palkkaus on 3700 € / kk

Kymsoten lastensuojelu, Etelä tiimi 1
Karhulantie 23
48600 KOTKA

Lisätietoja antaa johtava sosiaalityöntekijä Satu Hartikainen puh 0407383589 satu.hartikainen@kymsote.fi

Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut, Lasten ja nuorten palvelut, Erityistason palvelut
Adress: 48600 Kotka

Kymsote - Laadukkaat palvelut, hyvinvoiva maakunta
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote huolehtii
170 000 kymenlaaksolaisen terveydestä, hyvinvoinnista ja toimintakyvystä. Tuotamme terveys-, perhe-, sosiaali- ja ikääntyneiden palveluja. Tavoittelemme toiminnassamme parasta asiakaskokemusta ja panostamme ennaltaehkäiseviin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin palveluihin.
Kymsote on Kymenlaakson suurin työnantaja, jonka palveluksessa on yli 5 700 henkilöä. Kymenlaaksossa meillä on ihmisen kokoinen arki: rehti tekemisen meininki, monipuoliset kehittymismahdollisuudet sekä luonnostaan vahva asuinympäristö.
Laadun tekee huippuammattilaiset.
Kymenlaakson sosiaali ja terveydenhuollon kuntayhtymässä (Kymsote) lastensuojelun tiimejä on neljä. Kaksi Etelä-Kymenlaaksossa ja kaksi Kouvolassa. Lastensuojelun sosiaalityön lähiesimiehiä ovat johtavat sosiaalityöntekijät.
Kymenlaakson kunnat ovat olleet aktiivisia lastensuojelutyön kehittämisessä ja kehittämistyö jatkuu Kymsotessa.
Kymsoten lastensuojelun Kotkan toimipisteessä lastensuojelun sosiaalityö on jakaantunut kolmeen alueelliseen tiimiin ja sijaishuollon tiimiin. Sijaishuollon tiimissä työskentelee sosiaalityöntekijän lisäksi kaksi sosiaaliohjaajaa. Lisäksi toimipisteessä on 18 sosiaalityöntekijän virkaa.

Mer om arbetsgivaren