Sosiaalityöntekijä lastensuojeluun - Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymä

Sosiaalityöntekijä  lastensuojeluun - Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymä

Haemme kahta sosiaalityöntekijää lastensuojeluun Kouvolaan

Kymsoten lastensuojelun Kouvolan toimipisteessä työskentelee 16 sosiaalityöntekijää ja 9 sosiaaliohjaajaa. Sosiaalityössä on muodostettu kuusi tiimiä, joista viisi on lastensuojelun ja yksi jälkihuollon tiimi. Olemme aloittaneet kehittämään systeemistä ajattelumallia lastensuojelun sosiaalityössä. Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä (Kymsote) lastensuojelun tiimejä on neljä, joista kaksi Kouvolassa ja kaksi Etelä-Kymenlaaksossa. Lastensuojelun sosiaalityön lähiesimiehiä ovat johtavat sosiaalityöntekijät. Kymenlaakson kunnat ovat olleet aktiivisia lastensuojelutyön kehittämisessä ja kehittämistyö jatkuu Kymsotessa.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtävänä lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa on lapsen tilanteen arviointi, asiakkaiden ohjaus ja neuvonta, asiakassuunnitelmaneuvotteluiden pitäminen sekä lastensuojelutoimenpiteistä päättäminen. Lastensuojelun sosiaalityön sisältö on monipuolista ja haastavaa, mutta myös palkitsevaa. Työ on itsenäistä, mutta tiimin ja lähiesimiehen tuki on koko ajan saatavilla. Lastensuojelun tiimien työn tukena ovat säännölliset tiimikohtaiset työnohjaukset, yhdessä suunniteltu täydennyskoulutus sekä kehittämis- ja työhyvinvointipäivät. Sosiaalityöntekijöillä on mahdollisuus etätyöhön.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalityöntekijän pätevyys (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) 7§ ). Lisäksi edellytetään lastensuojelulain tuntemusta ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä halua osallistua työn kehittämiseen. Työ edellyttää liikkumista, joten ajokortti on virkaan valitulla suositeltava. Virkasuhteeseen valitulla on velvollisuus esittää rikosrekisterilain (770/1993) 6§/2 momentin mukainen rikosrekisteriote, laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002). Tehtävään valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä. Koeaika on 6 kk. Sosiaalityöntekijän palkka on 3726,93 €/kk. Toisessa virassa toivomme valitun pääsevän aloittamaan mahdollisimman pian, ja toisessa 24.6.2019 alkaen.

Läs mer

http://www.kymsote.fi

johtavat sosiaalityöntekijät Sirpa Piippo p. 044 2238885
Teija Järvinen p. 0400 853232,
sähköposti etunimi.sukunimi(at)kymsote.fi

Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut
Adress: 45100 Kouvola

Kymsote - Laadukkaat palvelut, hyvinvoiva maakunta
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote huolehtii 170 000 kymenlaaksolaisen terveydestä, hyvinvoinnista ja toimintakyvystä. Tuotamme terveys-, perhe-, sosiaali- ja ikääntyneiden palveluja. Tavoittelemme toiminnassamme parasta asiakaskokemusta ja panostamme ennaltaehkäiseviin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin palveluihin. Kymsote on Kymenlaakson suurin työnantaja, jonka palveluksessa on yli 5 700 henkilöä. Kymenlaaksossa meillä on ihmisen kokoinen arki: rehti tekemisen meininki, monipuoliset kehittymismahdollisuudet sekä luonnostaan vahva asuinympäristö.
Laadun tekee huippuammattilaiset.

Mer om arbetsgivaren