Skip to main content
test
Sosiaalityöntekijä lastensuojeluun - Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymä

Haemme sosiaalityöntekijää Kymsoten lastensuojelun Kotkan toimipisteeseen.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä toimii lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun avo- ja sijaishuollon sosiaalityössä lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä. Nyt valittava sosiaalityöntekijä kuuluu tiimiin, jossa hänen lisäkseen työskentelee kolme sosiaalityöntekijää, kaksi sosiaaliohjaajaa ja kaksi tehostetun perhetyön perheohjaajaa.

Kymenlaakson sosiaali ja terveydenhuollon kuntayhtymässä (Kymsote) lastensuojelun asiakastyötä tekeviä tiimejä on neljä. Kaksi Etelä-Kymenlaaksossa ja kaksi Kouvolassa. Kotkan toimipiste (Etelä tiimi 1) sijaitsee Kotkansaarella, os. Heikinkatu 7. Toimipisteessä työskentelee lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, tehostetun perhetyön perheohjaajia, johtava sosiaalityöntekijä ja toimistotyöntekijä.

Lastensuojelun sosiaalityön sisältö on monipuolista ja haastavaa, mutta myös palkitsevaa. Lapsen ja perheen aito kohtaaminen ovat työn lähtökohta. Työ on itsenäistä, mutta tiimin ja lähiesimiehen tukea on saatavilla. Työtä tukee säännölliset tiimikohtaiset tapaamiset, työnohjaukset, yhdessä suunniteltu täydennyskoulutus sekä kehittämis- ja työhyvinvointipäivät. Työntekijöillä on mahdollisuus etätyöpäiviin. Kymsote on aktiivinen lastensuojelutyön kehittämisessä. Tällä hetkellä ensisijaisesti kehitämme työskentelyämme systeemisen toimintamallin mukaiseksi.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalityöntekijän pätevyys (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) 7§). Työ edellyttää liikkumista, joten ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus on virkaan valitulla suositeltava. Lisäksi hakijoilta toivotaan kokemusta lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Virkasuhteeseen valitun on velvollisuus esittää rikosrekisterilain (770/1993) 6§/2 momentin mukainen rikosrekisteriote, laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002). Tehtävään valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä. Koeaika on 6 kk.

Edellytämme tartuntatautilain 48 a§ asettamalla tavalla henkilöstöltä koronarokotesuojaa kaikissa sellaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama koronatartunnan riski vakaville seurauksille alttiille asiakkaille tai potilaille.

Työyhteisössämme korostuvat aito lapsen huomioiminen, hyvä huumori ja yhdessä tekemisen meininki.

Tervetuloa joukkoon!

Lisätietoja

http://www.kymsote.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

johtava sosiaalityöntekijä Satu Siven
satu.siven(at)kymsote.fi

Lisätietoja

Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut

Kymsote - Laadukkaat palvelut, hyvinvoiva maakunta

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote huolehtii 160 000 kymenlaaksolaisen terveydestä, hyvinvoinnista ja toimintakyvystä. Tuotamme terveys-, perhe-, sosiaali- ja ikääntyneiden palveluja. Tavoittelemme toiminnassamme parasta asiakaskokemusta ja panostamme ennaltaehkäiseviin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin palveluihin. Kymsote on Kymenlaakson suurin työnantaja, jonka palveluksessa on noin 7000 henkilöä. Kymenlaaksossa meillä on ihmisen kokoinen arki: rehti tekemisen meininki, monipuoliset kehittymismahdollisuudet sekä luonnostaan vahva asuinympäristö.

Laadun tekee huippuammattilaiset.


Osoite: 48100 Kotka

Rekommenderade jobb