Skip to main content
test
Sosiaalityöntekijä lastensuojeluun - Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymä

Tule sosiaalityöntekijäksi Kymsoten pohjoiseen lastensuojeluun Kouvolaan!

Kymsoten lastensuojelu jakautuu kolmeen toimipisteeseen, jotka ovat Kouvolassa, Kotkassa ja Haminassa. Haemme sosiaalityöntekijää Kymsoten lastensuojelun Kouvolan toimipisteeseen, jossa työskentelee 15 sosiaalityöntekijää, 10 sosiaaliohjaajaa ja 12 perheohjaajaa. Lastensuojelussa toimitaan yhdennetyn työskentelymallin mukaisesti viidessä eri tiimissä. Lisäksi laitos- ja perhehoidon koordinaattorit muodostavat oman tiiminsä. Lastensuojelun tiimit työskentelevät systeemisen (suhdeperustaisen) ajattelumallin mukaisesti. Tiimien esimiehinä toimivat johtavat sosiaalityöntekijät.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtävänä lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa on lapsen ja nuoren tilanteen arviointi, asiakkaiden ohjaus ja neuvonta, asiakassuunnitelmaneuvotteluiden pitäminen sekä lastensuojelutoimenpiteistä päättäminen.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalityöntekijän pätevyys (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) 7§. Edellytämme kokemusta lastensuojelun sosiaalityöstä ja lapsiperheiden kanssa työskentelystä. Työ edellyttää liikkumista, joten ajokortti on suositeltava. Virkasuhteeseen valitulla on velvollisuus esittää rikosrekisterilain (770/1993) 6§/2 momentin mukainen rikosrekisteriote, laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002). Tehtävään valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä. Koeaika on 6 kk. Tehtäväkohtainen palkka on 3886,32 €/kk.

Lastensuojelun sosiaalityön sisältö on monipuolista ja haastavaa, mutta myös palkitsevaa. Työ on itsenäistä, mutta tiimin ja lähiesimiehen tuki on koko ajan saatavilla. Työtä tukevat säännölliset tiimikohtaiset työnohjaukset, yhdessä suunniteltu täydennyskoulutus sekä kehittämis- ja työhyvinvointipäivät. Sosiaalityön opiskelijoita tuetaan opinnoissa. Sosiaalityöntekijöillä on mahdollisuus etätyöpäiviin.

Edellytämme tartuntatautilain 48 a§ asettamalla tavalla henkilöstöltä koronarokotesuojaa kaikissa sellaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama koronatartunnan riski vakaville seurauksille alttiille asiakkaille tai potilaille.

Lisätietoja

http://www.kymsote.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Johtava sosiaalityöntekijä Sirpa Piippo
puh. 044 2238885
Johtava sosiaalityöntekijä Maija Vihervirta
puh. 0400 853232.

Lisätietoja

Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut

Kymsote - Laadukkaat palvelut, hyvinvoiva maakunta

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote huolehtii 160 000 kymenlaaksolaisen terveydestä, hyvinvoinnista ja toimintakyvystä. Tuotamme terveys-, perhe-, sosiaali- ja ikääntyneiden palveluja. Tavoittelemme toiminnassamme parasta asiakaskokemusta ja panostamme ennaltaehkäiseviin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin palveluihin. Kymsote on Kymenlaakson suurin työnantaja, jonka palveluksessa on noin 7000 henkilöä. Kymenlaaksossa meillä on ihmisen kokoinen arki: rehti tekemisen meininki, monipuoliset kehittymismahdollisuudet sekä luonnostaan vahva asuinympäristö.

Laadun tekee huippuammattilaiset.


Osoite: 45100 Kouvola

Rekommenderade jobb