Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja - Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen ilmoittaa Perhekeskus Kaislassa haettavaksi 4.8.2019 klo 15.00 mennessä sosiaalityöntekijä-lastenvalvojan viran.

Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa lastenvalvojan tehtävät on keskitetty yhdelle työntekijälle, joka toimii kiinteässä yhteydessä lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun kanssa. Lastenvalvojan tehtävien lisäksi virkaan sisältyy myös jonkin verran joko lapsiperheiden sosiaalityön tai lastensuojelun sosiaalityöntekijälle kuuluvia tehtäviä.

Perhekeskuksen lasten ja perheiden palveluissa on sosiaalityön osalta meneillään organisaatiomuutos, jossa sosiaalityö on eriytynyt lapsiperheiden sosiaalityöhön ja lastensuojeluun. Lapsiperheiden sosiaalityössä hoidetaan palvelutarpeen arvioinnit sekä sosiaalihuoltolain mukaiset asiakasprosessit ja lastensuojelussa lastensuojeluasiakkuudet (sis. avohuolto, sijaishuolto, jälkihuolto). Tiimien eriytyminen on osa meneillään olevaa lastensuojelun systeemisen toimintamallin käyttöönottoa. Kummassakin tiimissä työskentelee sekä sosiaalityöntekijöitä että sosiaaliohjaajia. Heidän lähiesimiehenään toimii johtava sosiaalityöntekijä.

Perhekeskuksessa toimitaan monialaisesti, yhdessä muiden perhekeskusverkostoon kuuluvien toimijoiden kanssa. Sosiaalityö toimii lisäksi tiiviissä yhteydessä perhetyön tiimin kanssa, josta käsin toteutetaan lapsiperheiden kotipalvelua sekä perhetyön eri muotoja sosiaalihuollon ja lastensuojelun viitekehyksessä.

Arvostamme kehittämismyönteisyyttä, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä sekä tiimityöhön että itsenäiseen työskentelyyn. Tarjoamme työntekijöille säännöllisen ryhmä- ja tarvittaessa yksilötyönohjauksen. Työssä vaaditaan oman auton käyttöä, koska työ sijoittuu kahden kunnan alueelle.

Kelpoisuusvaatimuksena on laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstä 817/2015 mukainen pätevyys, ylempi korkeakoulututkinto (YTM tai vastaava) sekä pääaineen laajuiset yliopistolliset opinnot sosiaalityössä sekä Valviran ammattihenkilölaillistus. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan määräaikaisesti täyttää sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, jolla on hyväksytysti suoritettuna sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä käytännön harjoittelu.

Tehtävässä noudatetaan koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote.

Pätevyyden osoittavat todistukset ja muut todistukset tarkastetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Vs. johtava sosiaalityöntekijä Johanna Kärkkäinen puh. 050 330 5384 (19.7. saakka) ja vs. sosiaalipalvelujen johtaja Terhi Järvi puh. 050 381 1684 (29.7. eteenpäin), sähköposti etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Sosiaalipalvelut
Osoite: Kauppatie 107 B, 62200 Kauhava

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen järjestää kaikki sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut yhteistoiminta-alueen noin 19 000 asukkaalle. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Kauhavan kaupunki ja Evijärven kunta. Tarjoamme henkilöstöllemme hyvän työyhteisön, innovatiiviset kollegat, haasteita ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä mahdollisuudet monipuoliseen ammatilliseen kehittymiseen.
Tarjoamme henkilöstöllemme haasteita ja vaikutusmahdollisuuksia, hyvän työyhteisön ja innovatiiviset kollegat sekä mahdollisuudet monipuoliseen ammatilliseen kehittymiseen. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan