Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja (40 %) (perheoikeudelliset palvelut, Jyväskylä) määräaikainen

Ansök senast  23.7.2024 15:45

Tervetuloa rakentamaan omannäköistä työarkea Keski-Suomen hyvinvointialueelle!

Haemme perheoikeudellisiin palveluihin määräaikaiseen virkasuhteeseen 40 % työajalla

SOSIAALITYÖNTEKIJÄ-LASTENVALVOJAA

ajalle 1.9. - 30.11.2024.

Sosiaalityöntekijä-lastenvalvojan tehtäviin kuuluvat lapsen isyyden ja äitiyden selvitykset, lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamiseen liittyvät neuvottelut sekä sopimusten vahvistamiset. Lisäksi tehtäviin kuuluvat lapsen elatussopimusneuvottelut ja sopimusten vahvistamiset sekä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 16 §:n mukaisten olosuhdeselvitysten tekeminen tuomioistuimille.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen työn sekä työllesi asiantuntevan ohjauksen, tiimin tuen ja mukavat työkaverit. Työskentelypaikkana on perheoikeudellisten palveluiden Jyväskylän toimipiste. Tehtävän hoidossa on osittainen etätyömahdollisuus.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Mikäli tehtävään ei saada kelpoisuuden täyttävää henkilöä, voidaan siihen määräajaksi palkata sosiaalityön loppuvaiheen opiskelija, joka on suorittanut ammattihenkilölain (817/2015) 12 §:n mukaiset opinnot.

Edellytämme sinulta työkokemusta perheoikeuden tai sosiaalityön alalta, hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn, työparityöhön ja moniammatilliseen verkostotyöhön.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti (SOTE-sopimus). Virkasuhteessa noudatetaan koeaikaa ja virkaan valittavan tulee esittää terveydentilaa koskeva selvitys.

Lämpimästi tervetuloa meille töihin!


Läs mer

http://www.hyvaks.fi
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/keski-suomen-hyvinvointialue/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut-sosiaalityontekijat/

Kontaktuppgifter

Ota yhteyttä, annamme mielellämme lisätietoja:

-

Mirja Laitinen, palvelupäällikkö (vuosilomalla 16.7. - 12.8.24.)

p. 050 311 8647

mirja.laitinen@hyvaks.fi

-

Pirjo Selin, sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja (paikalla 15.7.2024 alkaen)

p. 014 266 8905

pirjo.selin@hyvaks.fi

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Olemme Keski-Suomen suurin työnantaja ja vastaamme keskisuomalaisten sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Meidän jokaisella, noin 12 500 ammattilaisella, on yhtä tärkeä ja merkityksellinen tehtävä ja rooli hyvinvointialueemme toiminnassa. Rohkaisemme toisiamme avoimeen, lämminhenkiseen ja turvallisen työyhteisön luomiseen ja arvostamme toistemme osaamista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin. Avoimuus, palveleva johtaminen ja työelämän joustojen tarjoaminen elämäntilanteesi mukaan ovat hyvinvointialueemme työyhteisöjen vetovoimatekijöitä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue. Lämpimästi tervetuloa työkaveriksi! Läs om arbetsgivare