Sosiaalityöntekijä - Lempäälän kunta

Sosiaalityöntekijä

Lempäälän kunnan Perhe- ja sosiaalipalvelut hakee sosiaalityöntekijää vakituiseen virkaan (vakanssi 1553) 19.8.2019 lukien.

Lempäälän kunnan Perhe- ja sosiaalipalveluissa avoinna oleva sosiaalityöntekijän virka sijoittuu Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja lastensuojelu -kokonaisuuteen. Haussa olevan sosiaalityöntekijän asiakaskunta muodostuu tällä hetkellä pääosin lastensuojelun sosiaalityön asiakkaista, mutta tavoitteena on kasvattaa sosiaalihuoltolain perusteella tehtävän työn osuutta. Työhön sisältyy suunnitelmallisen muutostyön lisäksi palvelutarpeen arviointien tekoa sekä lastensuojelun virka-aikaista päivystystyötä.

Vuoden 2019 aikana koko henkilöstö tullaan kouluttamaan lastensuojelun systeemisen toimintamallin mukaiseen työskentelyyn. Tämän lisäksi Perhe- ja sosiaalipalveluissa tullaan selkeyttämään asiakasprosesseja ja eri organisaatioiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Lempäälän kunta on valittu UNICEFin lapsiystävälliseksi kunnaksi.

Työssä jaksamista tuetaan työnohjauksella, esimiehen tuella ja työparityöllä. Työntekijöiden työhyvinvointia ja työhön sitoutumista tullaan vahvistamaan eri keinoin.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2005) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistä hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Tulemme tarjoamaan virkaa hakeneille ensisijaiseksi haastatteluajankohdaksi 24.7.2019, mutta voimme sopia teidän kanssanne myös vaihtoehtoisen haastatteluajan.

Lisätietoja antaa sosiaalityön johtaja Titta Pelttari, puh 050 383 9745. Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)lempaala.fi.
Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Lempäälän kunta, Hyvinvoinnin palvelualue, Perhe- ja sosiaalipalvelut
Osoite: Himminpolku 6, 37500 Lempäälä

Lempäälä on kasvava ja kehittyvä 23.000 asukkaan kunta. Uuden kuntastrategiamme visio on Kunta, joka sanoo kyllä.
Lempäälä on myönteinen keskustelukumppani, joka saattaa asiat loppuun. Olemme tavoitettavissa, puhumme avoimesti ja löydämme ratkaisut yhdessä.

Tutustu työnantajaan