Sosiaalityöntekijä (mipä, sosiaalityö) - Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky.

Sosiaalityöntekijä (mipä, sosiaalityö)

ESSOTE hakee sosiaalityöntekijää (virka) mielenterveys- ja päihdevastaanotolle 1.8.2019 alkaen.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kokonaisuus koostuu mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden avopalveluista sekä asumis- ja laitospalveluista. Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden sosiaalityö on osa mielenterveys- ja päihdepalvelujen kokonaisuutta. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen sosiaalityön kokonaisuudessa työskentelee 7 sosiaalityöntekijää ja 3 sosiaaliohjaajaa.

Sosiaalityöntekijällä on tärkeä rooli mielenterveys- ja päihdevastaanoton potilaiden elämäntilanteen selvittelyssä ja hoitamisessa sekä psykososiaalisen tuen antamisessa. Tehtävään sisältyy palveluneuvonnan ja ohjauksen tehtäviä, sosiaaliturvan kartoittamista, asiakkaiden jatkohoitotarpeiden arviointia ja järjestelyä yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa sekä asiakkaiden sosiaalityöntekijänä toimimista suunnitellen, toteuttaen ja arvioiden asiakkaan palvelutarpeen mukaisia palveluja yhteistyössä asiakkaan ja hänen verkostojensa kanssa.

Sosiaalityöntekijä on alansa asiantuntija moniammatillisessa tiimissä ja tekee yhteistyötä potilaan, läheisten ja verkoston kanssa. Sosiaalityöntekijällä on käytettävissään tiiminsä ammatillinen tuki sekä konsultaatiotuki ja moniammatillinen asiantuntijaryhmä. Työntekijöillämme on säännöllinen ryhmätyöohjaus. Essote mahdollistaa työntekijöidensä ammatillisen kehittymisen ja kouluttaa työntekijöitään niin sisäisillä kuin ulkoisillakin koulutuksilla. Työntekijöillä on mahdollisuus tehdä etätyöpäiviä. Uudelle työntekijälle tehdään yksilöllinen perehdytyssuunnitelma.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (817/15) mukainen kelpoisuus. Eduksi katsotaan paikallisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän tuntemus, sosiaalityön kokemus, oma-aloitteisuus ja kyky itsenäiseen viranhaltijatyöhön sekä hyvät vuorovaikutustaidot ja valmiudet toimia moniammatillisessa verkostotyössä.

Hakuaika päättyy klo 15.00 viimeisenä hakupäivänä. Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella työpaikkailmoituksen alareunassa olevasta hae työpaikkaa - linkistä tai te-palvelut.fi sivustolla näkyvän linkin kautta. Ennen valinnan vahvistamista tulee valitun esittää vaadittavat todistukset terveydentilastaan. Palvelussuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Ulkomailla suoritetuista tutkinnoista ja työtodistuksista tulee olla viralliset suomenkieliset käännökset. Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona haettavaan tehtävään kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus.Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.essote.fi

Palvelupäällikkö Anri Tanninen, puh. 040 129 4341, anri.tanninen@essote.fi
Sosiaalityöntekijä Tiina Repo (ajalla 5.-14.6.2019), puh. 044 794 2370, tiina.repo@essote.fi
Käytämme sähköistä viestintää rekrytointiprosessin eri vaiheissa. Hakemuksen tekniseen täyttämiseen liittyvissä kysymyksissä ohjeita voit kysyä ohjelman pääkäyttäjiltä: Hannele Muhonen, puh. 040 359 7980 tai Maarit Varis, puh. 040 359 7878.
Työpaikkahakemuksen Työkokemus-kohtaan merkitään tällä hetkellä voimassa olevan työsuhteen päättymispäiväksi hakuajan päättymispäivä.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky.
Osoite: Moisiontie 9, 50520 Mikkeli

Essote on Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, joka tuottaa Mikkelin, Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan kunnan eritasoiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Lisäksi kuntayhtymä tuottaa Pieksämäen ja Joroisten erikoissairaanhoidon palvelut.
Tarjoamme kattavasti eri erikoisalojen palveluja ja toimimme opetussairaalana. Meillä on myös mahdollista toimia laaja-alaisesti perusterveydenhuollon sekä sosiaalialan työtehtävissä.
Tuemme työntekijöiden ammatillista kehittymistä koulutuksen ja työnohjauksen avulla. Tarjoamme mielenkiintoisia työtehtäviä osaavassa työyhteisössä ja nykyaikaisessa työympäristössä. Lisäksi tarjoamme työntekijöillemme ePassi-edun (liikunta/ kulttuuri). Ammattilaisia kuntayhtymässä työskentelee yli 3500.
Etelä-Savo sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Saimaan äärellä. Vireästä maakunnasta löytyy monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Asuntoja löytyy helposti niin keskustan sykkeestä kuin maaseudun rauhasta. Mikkelin keskussairaala sijaitsee kaupungin keskustassa ja lyhyen kävelymatkan päässä matkakeskuksesta.
Olet lämpimästi tervetullut työskentelemään kanssamme!

Tutustu työnantajaan