Sosiaalityöntekijä, Nestori

Haemme Espoon kaupungin vanhusten palvelujen tulosyksikön Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestoriin sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkaan.

Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori kokoaa saman organisaation alle Espoossa ikääntyvien parissa tehtävän neuvonta-, palveluohjaus- ja palvelutarpeen arviointityön sekä palveluihin liittyvän päätöksenteon. Yksikössä työskentelee monialainen asiantuntijajoukko. Sosiaalityöntekijät kuuluvat yksikössä Asumisen palveluohjaus ja sosiaalityö -tiimiin ja tiimissä työskentelee johtava sosiaalityöntekijä, 10 sosiaalityöntekijää, 3 sosiaaliohjaajaa ja palveluohjaaja.

Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestorissa painottuu pääasiassa kotona asuvien asiakkaiden laaja-alainen palvelutarpeen arviointi sekä kotona asumisen tukeminen sosiaalityön keinoin. Asumisen palveluohjauksen tiimissä huolehditaan myös lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen hoiva-asumisen sijoitustoiminnasta. Yksikössä tehdään työtä alueellisesti yhteistyössä osana monialaista tiimiä sekä muiden palveluverkoston toimijoiden kanssa. Sosiaalityöntekijöiden työpanosta jaetaan alueellisen kotona tehtävän työn lisäksi pitkäaikaishoidon asumisyksiköiden asukkaiden sosiaalityöhön sekä Espoon sairaalan osastoille.

Nyt avoinna olevassa virassa työ tulee sisältämään sekä työskentelyä Espoon sairaalan osastoilla että kotona asuvien henkilöiden parissa. Tarkempaa työnjaon määrittelyä tehdään valitun aloittaessa työnsä.

Osana tiimiämme sosiaalityöntekijän on mahdollista tehdä vaikuttavaa työtä espoolaisten ikäihmisten parissa.

Työpaikan nimi: Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, Karvasmäentie 6, 02740 Espoo.

Työaika: 37 h 45 min / vko

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.

Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, itsenäistä työotetta sekä kykyä tiimi- ja verkostotyöhön.

Arvostamme kokemusta monialaisesta tiimityöstä sekä kehittämismyönteisyyttä. Ruotsinkielen taito katsotaan eduksi.


Espoon kaupungin vanhusten palveluihin kuuluvat Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito. Kotihoidossa tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen elämä omassa kodissa toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Sairaalan monipuolinen toiminta on kohdennettu akuuttien sairauksien lyhytaikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Pitkäaikaishoidossa tarjoamme kodinomaista hoivaa ympärivuorokautisissa yksiköissä. Myös pitkäaikaishoidon tulee olla elämänmakuista ja ikäihmisen toimintakykyä tukevaa. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi-FI/Seniorit/Seniorineuvonta_Nestori

Tutustu työnantajaan
  • Espoon kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhusten palvelut, Seniorineuvonta ja palveluohjaus, Asumisen palveluohjaus ja sosiaalityö
  • TyöpaikkaVakinainenKokoaikatyö
  • ESPOO-02-1221-20
  • 1.12.2020 tai sopimuksen mukaan
  • Tehtäväkohtainen palkka: 3390,87 € / kk
  • 16.11.2020 - 30.11.2020 15:45
  • SosiaalityöSosiaalialaEspooUusimaa

Tehtävästä lisätietoja antaa johtava sosiaalityöntekijä Sanna Taina, sanna.taina@espoo.fi, p. 0468772733. Tavoitettavissa parhaiten sähköpostilla.

Espoon kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhusten palvelut, Seniorineuvonta ja palveluohjaus, Asumisen palveluohjaus ja sosiaalityö
Osoite: Karvasmäentie 6, 02740 Espoo

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.