Skip to main content
test
Sosiaalityöntekijä, päiväsairaala - Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Sosiaalityöntekijän vakituinen virka päiväsairaalassa 1 ja 3

Päiväsairaalat 1 ja 3 sijaitsevat samassa rakennuksessa Kaupin kaupunginosassa. Päiväsairaala 1 (PSA 1 Intensiivi) toimii Pitkäniemen sairaalan osastohoidon jatkohoitona soveltuville mielialahäiriöpotilaille. Yksikössä toteutetaan jälkipolikliinisia intensiivihoitojaksoja. Hoidossa hyödynnetään sovellettuna kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä ja toiminnallisuutta. Ryhmähoito toteutetaan korkeintaan viiden potilaan suljetussa pienryhmässä.

Päiväsairaala 3 (PSA3) on yhteisö- ja ryhmähoitoon painottuva hoitoyksikkö. Hoitojakson aikana potilaille tarjotaan lisäksi yksilötapaamisia, perhetapaamisia sekä psykiatrista kuntoutusta. Sairaala toimii opetussairaalana.

Sosiaalityöntekijänä toimit moniammatillisen tiimin jäsenenä sekä yhteistyössä potilaiden läheisten, viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden verkostoissa. Osallistut potilaiden palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arviointiin, hoito- ja kuntoutussuunnitelmien tekemiseen sekä autat tarvittavien sosiaaliturvaan ja -palveluihin liittyvien etuuksien ja tuen muotojen arvioinnissa ja järjestämisessä. Tehtävässä tarvitset perhe- ja verkostotyön osaamista sekä psykososiaalisen työn taitoja.

Eduksi katsomme aikaisemman työkokemuksen sosiaalityöstä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa tai terveyssosiaalityössä. Lisäksi katsomme eduksi sosiaalityön laaja-alaisen osaamisen ja lisäkoulutukset sekä muun tehtävään soveltuvan lisäkoulutuksen.

Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja, itsenäistä työotetta sekä myönteistä asennetta muutokseen.

Kelpoisuusehtona on laillistettu sosiaalityöntekijä (sosiaalihuollon ammattihenkilölaki 817/2015).

Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus on SOTE-sopimus ja työaika on kokoaikatyö, päivätyö. Viran koeaika on 6 kk. Tehtävän aloitus sopimuksen mukaan.

Virkaan valitun on esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan kuukauden sisällä työn aloittamisesta. Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n ja 48 a §:n mukainen rokotesuoja ja 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys, jos henkilö on oleskellut pitkäaikaisesti (yli 6 kk) maassa, jossa tuberkuloosi on yleinen tai henkilöllä on muu erityinen altistuminen tuberkuloosille.

Lisätietoja tehtävästä antavat vastaava sosiaalityöntekijä Heidi Kangasmäki, puh. 050 306 3517 ja johtava sosiaalityöntekijä Eeva-Liisa Lejon, puh. 040 800 7450 tai etunimi.sukunimi@pshp.fi.

Hakuaika päättyy 18.8.2022.

Virkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta.
Hakemuksen voi jättää myös kirjallisena, jossa on mainittava haun numerotunniste (työavain), nimike ja sijoituspaikka. Hakemukseen suositellaan liitettäväksi CV. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen: Tampereen yliopistollinen sairaala, kirjaamo, PL 2000, 33521 Tampere.

Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 14.30 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Lisätietoa hakemisesta saat Monetra Pirkanmaan rekrytointipalveluista puh. 040 806 3184, rekrytointi.pirkanmaa@monetra.fi.

Lisätietoja

https://www.tays.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/meille_toihin

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Vastaava sosiaalityöntekijä Heidi Kangasmäki, puh. 050 306 3517 ja johtava sosiaalityöntekijä Eeva-Liisa Lejon, puh. 040 800 7450 tai etunimi.sukunimi@pshp.fi

Lisätietoja

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tays on Suomen toiseksi suurin sairaala, joka tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja liki miljoonalle suomalaiselle. Hoidamme vuosittain noin 220 000 eri potilasta ja meillä on lähes 8000 työntekijää.


Osoite: Parantolankatu 4, 33500 Tampere
Tampereen yliopistollinen sairaala, Tays - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb