Sosiaalityöntekijä/palvelukoordinaattori sijaisuus

Olemme ylpeitä monipuolisista sosiaali- ja terveyspalveluistamme ja rohkeudestamme uudistaa niitä ennakkoluulottomasti yhdessä eri-ikäisten asukkaiden kanssa. Panostamme työn laatuun ja henkilöstön kehittämiseen. Ihminen ja sujuva arki ovat meille tärkeitä.

Porvoon kaupungin vanhus- ja vammaispalvelut hakee ensisijaisesti sosiaalityöntekijää ja toissijaisesti palvelukoordinaattoria viransijaisuuteen ajalle 7.4.2021-16.2.2022.

Ensisijainen sijoituspaikka on ikäihmisten keskitetty palveluohjausyksikkö. Ikäihmisten palveluohjauksen tavoitteena on ohjauksen ja neuvonnan sekä kokonaisvaltaisen palvelutarpeen arvioinnin avulla tukea ikäihmisen kotona asumista mahdollisimman pitkään.

Etsimällämme henkilöllä on monipuolinen kokemus sosiaalihuollon tehtävistä ja hän omaa itsenäisen ja tuloksellisen työn hallintataidot.

Työn ansiokas suorittaminen vaatii sosiaalihuollon laajaa osaamista, hyviä yhteistyötaitoja, asiakasystävällistä, itsenäistä, reipasta ja kehittävää työotetta. Työtehtävien sujuva hoitaminen edellyttää usean asian samanaikaista koordinointikykyä, nykyaikaisia tietoteknisiä taitoja, oman auton käyttömahdollisuutta sekä molempien kotimaisten kielten hyvää suullista taitoa.

Eduksi luetaan palvelurakenteen tuntemus, eri toimintakykymittareiden käyttökokemus ja työkokemus vanhustenhoidosta ja sosiaalihuollon tehtävistä sekä taito kehittää ammattiosaamistaan ja työyksikön toimintaa.

Rekrytoitavan sosiaalityöntekijän/ palvelukoordinaattorin työtehtäviin kuuluvat ikäihmisten palvelutarpeen arviointi, palvelujen suunnittelu ja palvelupäätöksien laatiminen, asiakkaiden palvelukokonaisuuksien koordinointi sekä toiminnan kehittämiseen aktiivinen osallistuminen. Tehtävä sisältää tiivistä yhteistyötä kuntalaisten ja laajan yhteistyöverkoston kanssa.

Ensisijaisesti haetaan laillistettu sosiaalityöntekijää. Jos rekrytointi ei etene siltä osin toivotulla tavalla, voidaan tehtäväkuvaa muokata siten, että se vastaa palvelukoordinaattorin tehtävää.

Haemme ensisijaisesti laillistettua sosiaalityöntekijää sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015) mukaisesti. Toissijaisesti haemme palvelukoordinaattoria, jolla on tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (esim. geronomi, sosionomi ) tai aikaisempi opistotason koulutus.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Työaika on sosiaalityöntekijällä 37 h 45 min/vko ja palvelukoordinaattorilla 36 h 15 min/ viikko.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen taito katsotaan eduksi. Ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus on välttämätön.

Valitun on esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan ennen valinnan vahvistamista. Koeaika on viisi (5) kuukautta.

Työpaikan ensisijainen osoite on Tulliportinkatu 4, 06100 Porvoo.

Porvoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lähetä hakemuksesi viimeistään 15.3.2021 klo 15 mennessä Hae työpaikkaa-linkin kautta.

Lisätietoja

https://www.porvoo.fi/ikaihmiset

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat vastaava palvelukoordinaattori Nina Moisander, puh. 040 5510642, nina.moisander@porvoo.fi ja palvelupäällikkö Ingela Lindholm, puh. 040 6390859, ingela.lindholm@porvoo.fi

Ikäihmisten palveluohjausyksikkö
Osoite: Tulliportinkatu 4, 06100 Porvoo

Kaunis ja historiallinen, samaan aikaan moderni ja sykkivä Porvoo on yli 50 000 asukkaan vahvasti kasvava ja kehittyvä elinvoimainen kotikaupunki. Meillä tehdään joka päivä yhdessä töitä paremman arjen ja kestävän huomisen puolesta. Elävä kaksikielisyys, kattavat palvelut ja keskeinen sijainti itäisen metropolialueen keskuksena ovat Porvoon vetovoimaisuuden salaisuus. Itäisen Uudenmaan suurimpana työnantajana työllistämme noin 3 500 henkilöä.

Meille on tärkeää, että jokainen tuntee olevansa arvostettu. Työntekijöidemme hyvinvointi syntyy mielekkäästä työstä. Kannustamme oman osaamisen ja työnkuvan aktiiviseen kehittämiseen. Meiltä löytyy unelmien työpaikkoja jokaiselle. Tervetuloa Porvooseen – täällä ihmiset tekevät kaupungin.

Porvoon kaupunki - Rökfri arbetsplats