Sosiaalityöntekijä, Perheoikeudelliset palvelut

Haemme sosiaalityöntekijää Espoon perheoikeudellisten palvelujen yksikön olosuhdeselvitystiimiin.

Tiimissä työskentelee viisi sosiaalityöntekijää, joista yhden työnkuvaan kuuluu myös tiimivastaavan rooli. Haettavana oleva sosiaalityöntekijän virka on tiimin kuudes ja olosuhdeselvitysten päävastuu laajenee 1.1.2021 alkaen koskemaan myös osaa Länsi-Uudenmaan muista kunnista.

Sosiaalityöntekijän työtehtävänä on olosuhdeselvitysten laatiminen tuomioistuimelle lapsen huoltoriitatilanteissa. Selvityksen tarkoituksena on antaa tuomioistuimelle tietoja perheen tilanteesta, lapsen elinolosuhteista ja muista asian ratkaisemiseen vaikuttavista seikoísta. Vanhempia haastatellaan yhdessä sekä erikseen ja lasta tavataan kotikäynneillä ja tarvittaessa toimistolla. Lasta ja vanhempia koskevia lisätietoja pyydetään myös eri viranomaisilta. Selvitystyön päätteeksi laaditaan kirjallinen selvitys. Olosuhdeselvitystyö erityistä osaamista ja asiantuntemusta vaativaa työtä ja on hyvin mielenkiintoinen sosiaalityön osa-alue.

Työnohjaus ja esimiehen tuki työhön on järjestetty. Tiimillä on käytettävissä myös psykologin konsultaatiomahdollisuus selvityksissään. Työntekijöillä on työn luonteen vuoksi etätyömahdollisuus ja hyvät tietotekniset yhteydet mahdollistavat työn sujumisen. Työntekijöillä on myös mahdollisuus vaikuttaa itse oman työajan suunnitteluun.

Työpaikan nimi: Perheoikeudelliset palvelut, Virastopiha 2 C, 3.krs, 02770.

Työaika: 37 h 45 min / viikko

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala:KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.

Sosiaalityöntekijän virkaan valitulta edellytetään työkokemusta esimerkiksi lastensuojelusta tai muusta lasten ja perheiden parissa tehtävästä sosiaalityöstä sekä sujuvaa kirjallista ilmaisutaitoa. Lisäksi edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja työnsuunnitteluun sekä hyviä valmiuksia pari- ja tiimityöskentelyyn.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Eduksi luomme hyvän tietoteknisen osaamisen (erityisesti Effica-asiakastietojärjestelmän kokemuksen) sekä sujuvan englannin kielen taidon. Olosuhdeselvitystyöskentely tehdään lähtökohtaisesti aina työparityönä ja työpari voi olla myös muista kunnista ns. kaksikuntaselvityksissä.

Perheoikeudellisten palvelujen yksikköön on keskitetty Espoon lastenvalvojapalvelut, olosuhdeselvitykset lapsen huoltoriitatilanteessa ja tapaamispaikkatoiminta (valvotutu ja tuetut tapaamiset sekä valvotut vaihdot). Lisäksi yksikössä työskentelee eroauttamiseen perehtynyt sosiaaliohjaaja. Näiden lisäksi yksikössä hoidetaan adoptioselvitykseen liittyvät kuntalausunnot sekä lastensuojelun perintää. Yksikön kokonaistyöntekijämäärä on 23. Yksikkö sijaitsee Espoon keskuksessa, juna-aseman välittömässä läheisyydessä.

Espoolla on tarjolla työntekijöilleen monia henkilöstöetuja esimerkiksi liikunta- ja kulttuurietu, lounasetu ja työmatkaetu.

Tutustu työnantajaan
  • Espoon kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Lapsiperheiden hyvinvointipalvelut, Perheoikeudelliset palvelut
  • TyöpaikkaVakinainenKokoaikatyö
  • ESPOO-02-1538-20
  • 1.2.2021 tai sopimuksen mukaan
  • Tehtäväkohtainen palkka: 3390,87€ / kk
  • 5.1.2021 - 19.1.2021 15:45
  • SosiaalityöSosiaalialaEspooUusimaa

Tehtävästä lisätietoja antaa
Olosuhdeselvitystiimin tiimivastaava Krista Malmberg
(krista.malmberg@espoo.fi)
Perheoikeudellisten palvelujen päällikkö Miia Kokko-Pekkola
(miia.kokko-pekkola@espoo.fi)

Espoon kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Lapsiperheiden hyvinvointipalvelut, Perheoikeudelliset palvelut
Osoite: Virastopiha 2 C, 02770 Espoo

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.