Haemme sosiaalityöntekijää perhesosiaalityöhön virkavapaan sijaisuuteen ajalle 14.7.2021 - 30.4.2022 Vuosaaren perhekeskukseen. Aloitus on sovittavissa joustavasti jo aiemminkin.

Toimit sosiaalihuoltolain mukaisesti erityistä tukea tarvitsevan lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä ja teet suunnitelmallista muutostyötä yhteistyössä lasten, perheiden ja yhteistyöverkostojen kanssa. Vastaat lapsen asiakassuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä ja tarvittavien palvelujen ja tukitoimien (mm. perhetyö, kotipalvelu, tukiperhe ja tukihenkilö) suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioimisesta.

Työsi tavoitteena on, että erityisen tuen asiakkaana oleva lapsi ja hänen perheensä saavat tarvitsemansa tuen ja avun ja omien voimavarojen käyttö vahvistuu. Työ sopii sinulle, joka pidät moniammatillisesta auttamistyöstä lasten, nuorten ja perheiden parissa.

Helsingin kaupungilla perhesosiaalityö on vakiintunut osa palveluverkostoa. Työryhmässämme työskentelee tällä hetkellä 21 sosiaalityöntekijää ja kaksi johtavaa sosiaalityöntekijää. Toimipisteitä meillä on Helsingissä kaikkiaan kuusi. Meillä Vuosaaressa sinua odottaa jaettu työhuone iloisen ja asiantuntevan kollegan kanssa.

Työryhmässämme teemme joustavasti etätöitä sekä tapaamme asiakkaita sekä viranomaisiaverkostoja myös kasvokkain toimistotapaamisilla ja kotikäynneillä. Syksyllä 2021 pääset mukanamme käyttöönottamaan uutta asiakastietojärjestelmä Apottia ja tapaa tehdä entistä läpinäkyvämpää asiakastyötä.

Pidämme tärkeänä asiakaslähtöisyyttä ja asiakasta arvostavaa työtapaa. Arvostamme joustavuutta sekä reipasta työotetta.

Työryhmämme on avoin ja keskusteleva, meillä on kehittämismyönteinen työote ja vahva tekemisen meininki. Työryhmässämme kaikki tukevat toisiaan ja vaikka työ on itsenäistä, panostamme siihen, että jokainen saa tarvitsemansa tuen työn tekemiseen. Meillä on loistava porukka töissä. Tervetuloa mukaan!

Tarjoamme sinulle vaihtelevan ja mielenkiintoisen työn. Helsingin kaupungin mahdollisuudet täydennyskoulutukseen ovat laajat ja laadukkaat. Työtäsi tukevat viikoittaiset työryhmän kokoukset, vahva lähiesimiehen tuki, kollegat sekä ulkopuolinen työnohjaus. Joustava työaika ja etätyömahdollisuus tukevat työnsuunnittelua sekä työssä jaksamista. Tarjoamme käyttöösi HSL:n työsuhdematkalipun ja lounasedun. Helsingin kaupungilla sinua odottaa työsuhdeasunto, jossa saat asua koko työsuhteesi ajan.

Jätä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-01-369-21. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakuasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta.

Oletko sinä etsimämme sosiaalityön ammattilainen? Olethan rohkeasti yhteydessä, vastaamme mielellämme lisäkysymyksiin!

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävään valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä työnantajalle huumausainetestiä koskeva todistus.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme:
- kykyä niin itsenäiseen toimintaan ja päätöksentekoon kuin työskentelyyn työparina, tiimissä tai erilaisissa verkostoissa
- hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
- oma-aloitteisuuden
- hyvän suullisen ja kirjallisen ilmaisun taidot
- kykyä toimia muuttuvissa tilanteissa

Luemme eduksi:
- Helsingin kaupungin organisaation ja tietojärjestelmän tuntemisen
- aikaisemman kokemuksen perhesosiaalityöstä sekä työskentelystä lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa

Lisätietoja

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi/sosiaalityontekijaksi-helsinkiin/

Tutustu työnantajaan
  • Sosiaali- ja terveystoimiala, Lastensuojelu, Perhesosiaalityö
  • TyöpaikkaMääräaikainen
  • SOTE-01-369-21
  • 14.7.2021 - 30.4.2022
  • 3424.78 e/kk
  • 24.5.2021 - 21.6.2021 15:00
  • SosiaalityöHelsinkiUusimaa

Yhteystietomme

johtava sosiaalityöntekijä Elina Nordqvist,
elina.nordqvist@hel.fi, p. 040 664 5548

Lisätietoja

Sosiaali- ja terveystoimiala, Lastensuojelu, Perhesosiaalityö

Stadin sote on Suomen suurin ja alan johtava toimija ja uudistaja. Rakennamme yhdessä sote-palveluja, jotka kansalaiset haluavat valita jatkossakin. Palvelujemme saatavuus ja asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus sekä henkilöstökokemus paranevat vauhdilla. Kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota.


Osoite: Kahvikuja 3 B, 7. krs., 00980 Helsinki

Rekommenderade jobb