Sosiaalityöntekijä, Riippuvuuspsykiatria

Haemme sosiaalityöntekijää määräaikaiseen työsuhteeseen TYKSin Riippuvuuspsykiatrian vastuualueelle ajalle 1.11.2020 - 30.4.2021.

Riippuvuuspsykiatrian vastuualue vastaa päihdepsykiatrisen vuodeosastohoidon ja erikoissairaanhoidon tasoisen avohoitopalvelun järjestämisestä koko maakunnan alueelle. Riippuvuuspsykiatrian vastuualueella hoidettavilla potilailla on psykiatristen häiriöiden lisäksi päihderiippuvuus tai toiminnallinen riippuvuus. Riippuvuuspsykiatrian avohoito on jakaantunut kolmeen prosessiin: opioidi-, kaksoisdiagnoosi- ja perheprosessi. Vastuualueella on kaksi sosiaalityöntekijän toimea.

Etsimme sosiaalityöntekijää työskentelemään Riippuvuuspsykiatrian avohoidon työryhmään, jossa hoidetaan vastuualueen kaksoisdiagnoosi- ja perheprosessin potilaita. Sosiaalityöntekijä toimii osana moniammatillista työryhmää, johon kuuluu lääkäri, sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijä ja toimintaterapeutti.

Sosiaalityöntekijän toimenkuvaan kuuluu sosiaalinen arviointi ja suunnittelu, sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen sekä yhteistyö, koordinointi ja verkostotyö oman yksikön ja ulkopuolisten tahojen kanssa. Haettavan sosiaalityöntekijän toimenkuvaan kuuluvat päihderiippuvaisten potilaiden laaja-alainen sosiaalisen selviytymisen tukeminen (toimeentulo, asuminen, toimintakyky arjessa), kuntoutuksen suunnitteluun osallistuminen (mm. ammatillinen kuntoutus, sosiaaliseen kuntoutukseen liittyvät palvelut) ja siihen liittyvä verkostotyö (potilaan omaiset, sosiaalitoimi, järjestöt).

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 mukainen laillistus.

1.3.2018 voimaan tulleen tartuntatautilain 48§ mukaan terveydenhuollon työntekijällä ja opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antamaa suojaa influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilta hinkuyskää vastaan.

Lisätietoja

http://www.vsshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antavat vastuualuejohtaja Sanna-Maija Perälä, p. 040 642 7835, sanna-maija.perala@tyks.fi ja johtava sosiaalityöntekijä Minna Laitinen, p. 050 525 1239, minna.laitinen@tyks.fi.
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopistollinen keskussairaala, Tyks toimialue 9 Psykiatrian toimialue, T9R Riippuvuuspsykiatria
Osoite: Kiinamyllynkatu 4-8, 20520 Turku

Tehtävä yhdessä Pohjoismaiden eturivin sairaaloista kutsuu! Meille tärkeitä arvoja ovat myötätunto, tiede, yhteistyö ja kehityshalu. Tarjoamme motivoivaa työtä paitsi terveydenhoidon ammattilaisille myös esimerkiksi kunnossapidon, tekniikan ja hallinnon osaajille. Meitä tyksiläisiä on yli 8 000, ja ammattinimikkeitäkin jo lähes 250 erilaista. Aktiivinen koulutus ja työ yliopistosairaalassa pitää meidät kehityksen kärjessä. Meillä on hyvä syke päällä, parannamme joka päivä!