Sosiaalityöntekijä, sijaisuus, Espoon keskuksen lastensuojelu, 2 tehtävää - Esbo stad

Tehtävän kuvaus: Espoon keskuksen lastensuojelussa on avoimena kaksi sosiaalityöntekijän sijaisuutta, toinen sijaisuus on 13.1.2020 ja toinen 31.5.2020 asti. Työskentely alkaa 1.9.2019 tai sopimuksen mukaan. Työyhteisössämme on 16 sosiaalityöntekijää, 8 sosiaaliohjaajaa, toimistosihteeri ja toimistotyöntekijä sekä kolme johtavaa sosiaalityöntekijää. Työntekijät ovat jaettu kuuteen pientiimiin, jotka työskentelevät systeemisen työotteen mukaisesti. Sosiaalityöntekijöiden sijaisuudet ovat eri tiimeissä. Espoon keskuksen lastensuojelu on reipas ja monikulttuurinen asiantuntijaorganisaatio, joka on tunnettu myös ensiarviointityöskentelyn kehittämisestä ("Ahma"). Vuoden 2019 alusta olemme aloittaneet työskentelyn systeemisen lastensuojelun mukaisesti ja tiimien tukena työskentelee perheterapeutti. Työssämme pidämme tärkeänä sitä, että asiakkaan oma prosessi olisi katkeamaton ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen ja asiakas saa tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti.Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijän työtehtäviin kuuluu päivystys/ensiarviointi, lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutarpeen arvioinnit, lasten ja heidän perheidensä ohjaus ja neuvonta, lastensuojelun avohuollon suunnitelmallinen sosiaalityö sekä sijoitusprosessit.Työntekijöille ovat tarjolla esimiehen, tiimin, työyhteisön ja työnohjaajan tuki. Teemme työtä työpareina. Olemme luoneet positiivisen työilmapiirin, olemme joustavia, välittäviä ja huumorintajuisia. Meillä on vuosittain työn kehittämispäiviä ja työhyvinvointipäivä. Tämän lisäksi Espoo tarjoaa erilaisia työsuhde-etuja. Sosiaalityön opiskelijalla on mahdollisuus 3 kuukauden palkalliseen opintovapaaseen gradun kirjoittamista varten. Autamme myös asunnon saannissa.Jos olet kiinnostunut työpaikasta, jossa kaikki päivät ovat erilaiset, voit nähdä koko lastensuojelun kirjon ja saat tehdä työtä, jolla on merkitystä - hae meille! Jäämme odottamaan hakemustasi.Otamme huomioon myös loppuvaiheen opiskelijoiden hakemukset.
Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimityön osaamista ja stressinsietokykyä.
Arvostamme kielitaitoa, aikaisempaa kokemusta lastensuojelusta tai työskentelystä lapsiperheiden kanssa.

Johtava sosiaalityöntekijä Riina Mattila 050 544 6005

Espoon keskuksen lastensuojelu
Osoite: Kamreerintie 7, 2. krs, 02770 Espoo

Lastensuojelu on osa perhe- ja sosiaalipalveluja. Pidämme tärkeänä asiakaslähtöisyyttä, varhaista tukea ja moniammatillista työskentelyä. Kehitämme lastensuojelua yhdessä asiakkaiden ja muiden perhepalvelujen toimijoiden kanssa. Espoo on savuton työpaikka.Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Tutustu työnantajaan