Sosiaalityöntekijä, sijaisuus, Perheoikeudelliset palvelut

Tule mukaan ammattitaitoiseen, kehittämismyönteiseen ja huumorintajuiseen tiimiin!

Haemme sosiaalityöntekijää sijaisuuteen ajalle 22.6.21-3.5.2022 Espoon perheoikeudellisten palvelujen yksikön olosuhdeselvitystiimiin. Tiimissä työskentelee viisi sosiaalityöntekijää, joista yhden työnkuvaan kuuluu myös tiimivastaavan rooli. Olosuhdeselvitysten päävastuu laajeni 1.1.2021 koskemaan myös osaa Länsi-Uudenmaan muista kunnista.

Sosiaalityöntekijän työtehtävänä on olosuhdeselvitysten laatiminen tuomioistuimelle lapsen huoltoriitatilanteissa. Selvityksen tarkoituksena on antaa tuomioistuimelle tietoja perheen tilanteesta, lapsen elinolosuhteista ja muista asian ratkaisemiseen vaikuttavista seikoísta. Vanhempia haastatellaan yhdessä sekä erikseen ja lasta tavataan kotikäynneillä ja tarvittaessa toimistolla. Lasta ja vanhempia koskevia lisätietoja pyydetään myös eri viranomaisilta. Selvitystyön päätteeksi laaditaan kirjallinen selvitys. Olosuhdeselvitystyöskentely tehdään lähtökohtaisesti aina työparityönä ja työpari voi olla myös muista kunnista ns. kaksikuntaselvityksissä.

Olosuhdeselvitystyö erityistä osaamista ja asiantuntemusta vaativaa työtä ja on hyvin mielenkiintoinen sosiaalityön osa-alue. Työnohjaus ja esimiehen tuki työhön on järjestetty. Tiimillä on käytettävissä myös psykologin konsultaatiomahdollisuus selvityksissään. Työntekijöillä on työn luonteen vuoksi etätyömahdollisuus ja hyvät tietotekniset yhteydet mahdollistavat työn sujumisen. Työntekijöillä on myös mahdollisuus vaikuttaa itse oman työajan suunnitteluun.

Työpaikan nimi: Perheoikeudellisten palvelujen yksikkö

Työaika: 37 h 45 min / viikko

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.

Tehtävässä edellytetään sujuvaa kirjallista ilmaisutaitoa, hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja. Kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja työnsuunnitteluun sekä hyviä valmiuksia pari- ja tiimityöskentelyyn.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Eduksi luemme työkokemuksen esimerkiksi lastensuojelusta tai muusta lasten ja perheiden parissa tehtävästä sosiaalityöstä, hyvän tietoteknisen osaamisen (erityisesti Effica-asiakastietojärjestelmän kokemuksen) sekä sujuvan englannin kielen taidon. Arvostamme tietämystä/kokemusta perheoikeudellisten asioista sekä eroperheiden kanssa työskentelystä. Oman auton käyttömahdollisuus on suotavaa.

Perheoikeudellisten palvelujen yksikköön on keskitetty Espoon lastenvalvojapalvelut, olosuhdeselvitykset lapsen huoltoriitatilanteessa ja tapaamispaikkatoiminta (valvotutu ja tuetut tapaamiset sekä valvotut vaihdot). Lisäksi yksikössä työskentelee eroauttamiseen perehtynyt sosiaaliohjaaja. Näiden lisäksi yksikössä hoidetaan adoptioselvitykseen liittyvät kuntalausunnot sekä lastensuojelun perintää. Yksikön kokonaistyöntekijämäärä on 23. Yksikkö sijaitsee Espoon keskuksessa, juna-aseman välittömässä läheisyydessä.

Espoolla on tarjolla työntekijöilleen monia henkilöstöetuja esimerkiksi liikunta- ja kulttuurietu, lounasetu sekä työmatkaetu.

Tutustu työnantajaan
  • Espoon kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Lapsiperheiden hyvinvointipalvelut, Perheoikeudelliset palvelut
  • TyöpaikkaMääräaikainenKokoaikatyö
  • ESPOO-02-548-21
  • 22.6.2021 - 3.5.2022
  • Tehtäväkohtainen palkka: 3424,78 €/kk
  • 9.4.2021 - 6.5.2021 15:45
  • SosiaalityöSosiaalialaEspooUusimaa

Yhteystietomme

Tehtävästä lisätietoja antavat Olosuhdeselvitystiimin tiimivastaava Krista Malmberg, etunimi.sukunimi@espoo.fi tai perheoikeudellisten palvelujen ykikön päällikkö Miia Kokko-Pekkola, etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätietoja

Espoon kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Lapsiperheiden hyvinvointipalvelut, Perheoikeudelliset palvelut

Espoo on lähes 300 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Virastopiha 2 C, 3. krs, 02770 Espoo
Espoon kaupunki - Rökfri arbetsplats Espoon kaupunki - Ansvarig sommararbetsgivare

Suggested jobs