Sosiaalityöntekijä, Sosiaalipäivystys - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Turun sosiaalipäivystys vastaa ympärivuorokautisesta akuutista, vaativasta sosiaalityöstä ja lastensuojelusta sekä psykososiaalisen tuen organisoinnista. Virka-ajalla toiminta-alueenamme on Turku ja virka-ajan ulkopuolella Varsinais-Suomen kunnat.

Sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijän työtehtäviin kuuluvat monipuoliset akuutit työtehtävät. Näihin lukeutuvat lastensuojelu, vanhusten, vammaisten, asunnottomien ja maahanmuuttajien sosiaalityö ja aikuissosiaalityö sekä mm. onnettomuustilanteisiin liittyvä psykososiaalinen tuki. Työtä tehdään tiiviisti yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Turussa virka-aikana tapahtuvaan työskentelyyn kuuluu edellä kuvatun lisäksi laaja-alainen sosiaalityön neuvonta- ja palveluohjaus sekä sosiaalityön palvelujen tarpeen alkukartoitus, palveluja koskevat päätökset, niiden hallinnointi ja toimeenpaneminen. Turussa virka-aikana sosiaalipäivystys vastaa kaikkien lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten ilmoitusten vastaanottamisesta ja käsittelystä sekä LsL 38§:n mukaisten lapsen kiireellisten sijoitusten arvioinnista, päätöksenteosta ja toimeenpanosta.

Sosiaalipäivystystyö on mielekästä, monipuolista, haastavaa ja vaihtelevaa. Työ vaatii, että sinulla on kykyä reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Sosiaalipäivystystyön erityispiirteitä ovat kiire(en tuntu), työtehtävien päällekkäisyys, työn ennakoimattomuus, työhön liittyvät turvallisuusriskit (henkinen ja fyysinen) sekä paine nopeisiin päätöksiin vaativissa olosuhteissa ja usein puutteellisin tiedoin. Lisäksi virka-ajan ulkopuolella puuttuu sosiaalityön laajan viranomaiskonsultoinnin mahdollisuus.

Tehtävän kelpoisuusvaatimus määräytyy sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/15 mukaan.

Lisäksi edellytetään kokemusta lastensuojelusta, hyvää paineensietokykyä, kykyä riskien arviointin ja laaja-alaista asiantuntemusta eri asiakasryhmistä, sosiaalisista ongelmista, sosiaalityön ja yhteiskunnan palveluista sekä kokemusta sosiaalityöstä ja lastensuojelusta.

Valitun on toimitettava rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä.

Eduksi luetaan kokemus sosiaalipäivystystyötä.

Tarjoamme sinulle kehittämismyönteisen ja dynaamisen työyhteisön. Työparius ja tiimissä työskentely ovat voimavara haastavaan työhön. Työnohjaus, täydennyskoulutus ja vaikeiden tilanteiden akuutti purku on myös järjestetty. Lisäksi työvuorosuunnittelussa käytössä autonominen työajansuunnittelu.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Tutustu työnantajaan
  • Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Sosiaalipäivystys
  • TyöpaikkaVakinainenKokoaikatyö
  • TKU25-20-95-21
  • 1.8.2021 tai sopimuksen mukaan
  • 3 510,88 €/kk
  • 1.6.2021 - 30.6.2021 15:00
  • SosiaalityöSosiaalialaTurkuVarsinais-Suomi

Yhteystietomme

Johtava sosiaalityöntekijä Kaarina Katas puh 0500 - 783312 tai kaarina.katas@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa. Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa ennen hakuajan päättymistä osoitteella: Hyvinvointitoimiala, kirjaamo, PL 670, 20101 TURKU

Lisätietoja

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Sosiaalipäivystys

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.


Osoite: Turku, 20100 Turku

Rekommenderade jobb