Haemme sosiaalityöntekijää vakituiseen virkaan Lassilan toimipisteeseen 7.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Toimit sosiaalihuoltolain erityistä tukea tarvitsevan lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä ja teet suunnitelmallista muutostyötä yhteistyössä tukea haluavien perheiden kanssa.

Vastaat asiakassuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä sekä tarvittavien palvelujen ja tukitoimien (mm. perhetyö, kotipalvelu, tukiperhe ja tukihenkilö) suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioimisesta. Työn tavoitteena on, että erityisen tuen asiakkaana oleva lapsi ja hänen perheensä saavat tarvitsemansa tuen ja avun, ja että heidän omien voimavarojensa käyttö vahvistuu.

Työ sopii sinulle, joka pidät moniammatillisesta auttamistyöstä lasten, nuorten ja perheiden parissa. Tehtävässä työskennellään niin itsenäisesti, työparina, tiimissä kuin erilaisissa verkostoissakin.

Tarjoamme sinulle uudenlaisen ja mielenkiintoisen työn sekä mahdollisuuden täydennyskoulutukseen, joka Helsingin kaupungilla on runsasta ja laadukasta. Työtäsi tukevat säännölliset työryhmän kokoukset, vahva lähiesimiehen tuki, kollegat sekä ulkopuolinen työnohjaus. Joustava työaika ja etätyömahdollisuus tukevat työnsuunnittelua sekä työssä jaksamista. Tarjoamme käyttöösi HSL:n työsuhdematkalipun ja lounasedun. Helsingin kaupungilla sinua odottavat myös lukuisat muut henkilöstöedut ja edullinen työsuhdeasunto, jossa saat asua koko työsuhteesi ajan.

Jätä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-02-360-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Edellytämme kokemusta perhesosiaalityöstä sekä kykyä niin itsenäiseen toimintaan kuin työskentelyyn työparina, tiimissä, tai erilaisissa verkostoissa.

Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta, hyvää suullisen ja kirjallisen ilmaisun taitoa sekä kykyä toimia muuttuvissa tilanteissa.


Luemme eduksi:

Monipuolisen kielitaidon sekä muun kokemuksen lapsiperheiden kanssa työskentelystä. Helsingin kaupungin asiakastietojärjestelmien hyvän osaamisisen (Effica ja ATJ). Helsingin Sotessa otetaan käyttöön 24.4.2021 uusi Apotti-asiakastietojärjestelmä.

Lisätietoja

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi/sosiaalityontekijaksi-helsinkiin/

Tutustu työnantajaan
  • Sosiaali- ja terveystoimiala, Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki, Perhesosiaalityö
  • TyöpaikkaVakinainen
  • SOTE-01-568-20
  • 7.1.2021
  • 3390,87 e/kk
  • 12.11.2020 - 26.11.2020 16:00
  • SosiaalityöHelsinkiUusimaa

Johtava sosiaalityöntekijä Sari Della Spina, puh. 040 184 6965, s-posti: sari.dellaspina@hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala, Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki, Perhesosiaalityö
Osoite: Kaupintie 11, 00440 Helsinki

Stadin sote on Suomen suurin ja alan johtava toimija ja uudistaja. Rakennamme yhdessä sote-palveluja, jotka kansalaiset haluavat valita jatkossakin. Palvelujemme saatavuus ja asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus sekä henkilöstökokemus paranevat vauhdilla. Kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota.