Sosiaalityöntekijä

Asumisen tuki- yksikkö hakee Asumisen jonotyöhön sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkaan 1.1.2021 lukien.

Tehtävänä on Asumisen tuen tuetun asumisen jonoissa olevien asiakkaiden sosiaali- ja terveysneuvonta ja palvelutarpeen arviointia matalalla kynnyksellä sekä suunnitelmallista sosiaalityötä ja -ohjausta.

Jonotyön työ on etsivää ja jalkautuvaa työtä. Työtä tehdään itsenäisesti, työparityöskentelystä ja osana moniammatillista työryhmää. Tarkoitus on arvioida asiakkaiden kokonaistilannetta ja ohjata tarpeen mukaisten palveluiden piiriin. Jonottajien työryhmä kehittää kadulla, asunnottomien henkilöiden parissa tehtävää moniammatillista työtä. Tavoitteena on kehittää hoitopolkuja sekä laaja-alaista verkostotyötä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Työssä on tärkeää myös tiedonkeruu ja dokumentointi. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu sekä jonottajien ja asumisen tuen kautta tilapäiasumiseen sijoitettujen asiakkaiden sosiaalihuollon päätöksentekoa.

Sosiaalityöntekijä kuuluu arviointi- ja sijoitustyön ryhmään, jossa työskentelee yhteensä kymmenen sosiaalityöntekijää, kaksi sairaanhoitajaa, neljä sosiaaliohjaajaa, kaksi SAS-sijoittajaa ja johtava sosiaalityöntekijä. Arvostamme aiempaa kokemusta asunnottomien parissa työskentelystä.

Asumisen tuki on osa psykiatria- ja päihdepalveluita. Työyhteisössämme on hyvä yhteishenki ja työskentelemme vahvalla ammattiosaamisella asiakaslähtöisesti.

Tarjoamme sinulle työyhteisön tuen lisäksi kaupungin henkilöstöedut, esimerkiksi työsuhdematkalippuedun ja ammattiasi tukevaa koulutusta. Helsingin kaupungilla on myös työsuhdeasuntoja. Lisäksi sinulla on käytössäsi oma työhuone.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-02-384-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.


Kelpoisuusehto:
Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi:
Aikaisemman kokemuksen asunnottomien parissa työskentelystä sekä heille suunnatun palvelujärjestelmän tuntemusta.

Lisätietoja

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi

Tutustu työnantajaan
  • Sosiaali- ja terveystoimiala, terveys- ja päihdepalvelut, Asumisen tuki
  • TyöpaikkaVakinainen
  • SOTE-02-384-20
  • 1.1.2021
  • 3390,87 €/kk
  • 16.11.2020 - 30.11.2020 16:00
  • SosiaalityöHelsinkiUusimaa

Tuetun asumisen päällikkö Maria Dahlström, 09 310 43742

Sosiaali- ja terveystoimiala, terveys- ja päihdepalvelut, Asumisen tuki
Osoite: Toinen linja 4 H, 00530 Helsinki

Stadin sote on Suomen suurin ja alan johtava toimija ja uudistaja. Rakennamme yhdessä sote-palveluja, jotka kansalaiset haluavat valita jatkossakin. Palvelujemme saatavuus ja asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus sekä henkilöstökokemus paranevat vauhdilla. Kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota.