Skip to main content
test
Sosiaalityöntekijä - Social-och hälsovårdssektorn

Etsimme Idän asiakasohjaukseen sosiaalityöntekijää toimimaan ikääntyneiden palvelun ytimessä.

Nyt haussa olevan sosiaalityöntekijän työtehtävät kohdentuvat erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeen arviointiin ja kuulemiseen. Asiakkaiden, omaisten ja verkostojen ohjaus ja neuvonta ovat osa päivittäistä työtäsi. Työhösi kuuluu myös omatyöntekijänä toimimista ja sosiaalihuoltolain mukaista yksilöhuollon päätöksentekoa. Tehtävänäsi on varmistaa, että asiakas ohjautuu mahdollisimman sujuvasti tarvitsemansa tuen ja palveluiden piiriin.

Sosiaalityöntekijän tukena on omalla alueella moniammatillinen tiimi, johon kuuluu kuuden sosiaalityöntekijäkollegan lisäksi asiakasohjaajia, kaksi asiakkuusvastaavaa sekä asiakkuuspäällikkö yhdessä johtavan sosiaalityöntekijän kanssa.

Me olemme osa valtakunnallista keskitettyä asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallia. HelppiSeniorin asiakasohjausyksiköt toimivat neljällä palvelualueella. Tehtävänämme on helsinkiläisten ikäihmisten laaja-alainen palvelutarpeen arviointi ja palveluiden järjestäminen sekä koordinointi.

Toimintamme keskiössä on asiakas ja asiakkaan tarve. Lähtökohtana on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja arjessa selviytymistä oikea-aikaisesti kevyimmän palvelun - periaatteen mukaisesti. Kaikessa toiminnassamme pyrimme tukemaan asiakkaita omien voimavarojensa, niin sosiaalisten kuin taloudellistenkin, käyttöönotossa.

Asiakkaidemme asioissa teemme yhteistyötä kaupungin sisällä mm. kriisiosaston, kuntouttavan arviointiyksikön, gerontologisen sosiaalityön yksikön, kotihoidon ja sairaaloiden kanssa. Pyrimme aktiivisesti laajentamaan yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.


Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Edellytämme avointa ja innostunutta asennetta toimia yhdessä itseohjautuvan tiimin kanssa, hyviä vuorovaikutustaitoja, hyvää organisointikykyä, kykyä hahmottaa prosessien toimintaa sekä sitoutuneisuutta käyttää arvioinnissa vaadittavia arviointivälineitä.

Lisäksi edellytämme avointa ja innostunutta asennetta toimia yhdessä itseohjautuvan tiimin kanssa, hyviä vuorovaikutustaitoja, hyvää organisointikykyä, kykyä hahmottaa prosessien toimintaa sekä sitoutuneisuutta käyttää arvioinnissa vaadittavia arviointivälineitä.

Lisätietoja

https://www.hel.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/toihin-meille

Tutustu työnantajaan
  • Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Selvitys, arviointi ja sijoitus (SAS) -palvelu, HelppiSeniorin asiakasohjaus
  • TyöpaikkaVakinainen
  • SOTE-03-127-23
  • 1.3.2023 tai sopimuksen mukaan
  • 3532,08 e/kk
  • 23.1.2023 - 7.2.2023 16:00
  • KuntaSosiaalityöHelsinkiUusimaa

Yhteystietomme

Johtava sosiaalityöntekijä Heidi Pietilä, heidi.pietila@hel.fi, p.09 310 37674
Asiakkuuspäällikkö Jaana Oja, jaana.oja@hel.fi, p. 09 310 43028

Lisätietoja

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Selvitys, arviointi ja sijoitus (SAS) -palvelu, HelppiSeniorin asiakasohjaus

Stadin sote on Suomen suurin ja alan johtava toimija ja uudistaja. Rakennamme yhdessä sote-palveluja, jotka kansalaiset haluavat valita jatkossakin. Palvelujemme saatavuus ja asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus sekä henkilöstökokemus paranevat vauhdilla. Kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota.


Osoite: Kivikonkaari 21, 00940 Helsinki

Rekommenderade jobb