test

Sosiaalityöntekijä työikäiset Pieksämäki

Ansök senast  8.12.2023 15:00

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa hakee sosiaalityöntekijää toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen työikäisten sosiaalityön yksikköön Pieksämäelle Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Työikäisten palvelujen sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu erityistä tukea tarvitsevien aikuissosiaalityön ja maahanmuuttoasiakkaiden vastuusosiaalityöntekijän tehtävät, palvelutarpeen arviointi, mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kanssa tehtävä lähiasiakastyö sekä päätöksenteko ja lastensuojelun jälkihuoltonuorten kanssa tehtävä työ mukaan lukien päätöksenteko. Tehtävänkuvaa tullaan arvioidaan vuoden 2024 aikana.

Lisäksi tehtäviin kuuluu tarvittaessa työllisyyttä edistävien palvelujen kokonaisuus (TYP-työ, aktivointisuunnitelmat, kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus). 1.8.2023 alkaen sosiaalityöntekijän tehtäviin on kuulunut myös sosiaalinen luototus.

Tarjoamme kehittämis- ja koulutusmyönteisen työyhteisön. Pääset osallistumaan hyvinvointialueen työikäisten palveluiden kehittämistyöhön: tarkoituksenamme on panostaa työikäisten palveluiden kehittämiseen rohkeasti ja innovatiivisesti. Työaika on 37,75 h/viikko.

Arvostamme aikaisempaa kokemusta palveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä sekä erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Tarvitsemme tiimiimme ennakkoluulottoman ja haasteisiin tarttuvan sosiaalityönosaajan.

Etelä-Savon hyvinvointialue tarjoaa työntekijöilleen kattavat henkilöstöedut , kuten 300 euron arvoisen rahan käytettäväksi liikuntaan, kulttuuriin tai hyvinvointipalveluihin, kahvit ja teet työpaikalla sekä 200 euron työmatkaedun. Haluamme, että viihdyt ja voit meillä hyvin.

Uuden viranhaltijan työskenneltyä tehtävässään vähintään 6 kuukautta, maksetaan kertaluonteinen rekrytointipalkkio 1000 euroa.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus ja laillistus. Kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa virka voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityön ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun. Lisäksi edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Palvelussuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa., Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää terveydentilaa koskeva selvitys.


Läs mer

https://etelasavonha.fi/tyopaikat

Lisätietoja antaa Kristiina Qvintus, johtava sosiaalityöntekijä, puh. 044 794 2365, kristiina.qvintus@etelasavonha.fi.

Organisationer jobb

Arbetsgivare

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa vastaa eteläsavolaisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen järjestämisestä. Eloisalla on noin 190 toimipistettä, joissa työskentelee yhteensä noin 8000 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen ammattilaista. Eloisa on aito ja inhimillinen, ihmisen kokoinen. Me Eloisalaiset haluamme auttaa ja kehittyä. Haluamme olla osana luomassa väestöä palvelevaa ja hyvin toimivaa organisaatiota. Keskusteleva ja avoin ilmapiiri sekä valmentava johtamisote on meillä arkipäivää. Haluamme, että työntekijöillämme on hyvä olla – meillä on tilaa työnilolle. Tavoitteenamme on olla toimialansa joustavin ja paras työpaikka. Myö yhessä – Terveyttä ja turvaa Etelä-Savossa!

Läs om arbetsgivare