Sosiaalityöntekijä, Työikäisten sosiaalipalvelut Uusikaupunki

Ansök senast  20.6.2024 14:00

Hei sinä työikäisten sosiaalipalveluista innostunut sosiaalialan ammattilainen, tulisitko iloiseen joukkoomme täydentämään osaavaa työyhteisöämme monipuolisten tehtävien äärelle Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle.

Nyt haettava sosiaalityöntekijän virka sijoittuu Uuteenkaupunkiin. Työ sisältää pääosin asumispalveluasiakkaiden sosiaalityön tehtäviä sekä erityisen tuen asiakkaiden tavoitteellisen ja systemaattisen sosiaalityön tehtäviä.

Tällä haulla pyrimme laajentamaan niin työntekijäjoukkoamme kuin turvaamaan hyvät palvelut asiakkaillemme. Riittävällä resursoinnilla vaikutamme työmäärän kohtuullisuuteen ja henkilöstön jaksamiseen. Tälläkin hetkellä asiakasmäärämme ovat kohtuulliset. Työyhteisömme puhaltaa yhteen hiileen ja sinulla on vankka tuki sekä kollegoidesi joukossa, että johtavan sosiaalityöntekijän ja palvelupäällikön taholta. Perehdytämme sinut tehtävään huolellisesti.

Työikäisten palveluissa tarjoamme asiakkaillemme mm. työllistymistä edistäviä palveluita, asumispalveluita, sosiaalista kuntoutusta sekä mielenterveys- ja päihdepalveluita. Pääset osallistumaan kehittämistyöhön ja uuden Varhan rakentamiseen. Sosiaalityöntekijä vastaa asiakkaidensa ja erityisen tuen asiakkaiden aikuissosiaalityön prosessista, sosiaalihuoltolain ja päihdehuoltolain mukaisista palvelutarpeen arvioinneista, asiakassuunnitelmista, palvelupäätösten teosta sekä palveluiden ja kokonaistilanteen koordinoinnista.

Toimit yhdessä asiakkaan kanssa ja teet tiivistä yhteistyötä eri viranomaisten ja aikuissosiaalityön tiimien kanssa asiakkaan tilanteen parantamiseksi. Teet työtäsi paljon myös toimiston ulkopuolella eri verkostoissa, kotikäynneillä ja tarvittaessa työparityöskentelynä. Työ on monialaista ja tavoitteellista.

Tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa työsi sisältöihin, osallistua palveluiden kehittämiseen, hyvät työnantajaedut ja joustavuutta työhön, kuten etätyön mahdollisuuden ja joustoa työaikaan.

Toivomme sinulta positiivista asennetta, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta ja asiakaskeskeisyyttä. Arvostamme kokemusta sosiaalityöstä.

Laitathan pian hakemuksen tulemaan, odotamme kovasti tuloasi! Haastattelemme jo hakuaikana.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 mukainen sosiaalityöntekijän laillistus.
Kielitaitovaatimuksena on hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito.

Mikäli kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ei ole, voidaan määräajaksi palkata sosiaalityön loppuvaiheen opiskelija, jolla on opiskeluoikeus yliopistossa.

Noudatamme virassa 6kk:n koeaikaa. Virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tehtävässä maksetaan rekrytointilisää 350€ kuukaudessa 6 kuukauden ajan.

Varhan työntekijöille tarjotaan hyvinvoinnin edistämiseksi Smartum -etua liikuntaan, hyvinvointiin, kulttuuriin tai työmatkoihin. Vuonna 2024 etu on 250 euroa.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.


Läs mer

http://varha.fi

Kontaktuppgifter

Suvi Sippola, johtava sosiaalityöntekijä, työikäisten palvelut

suvi.sippola@varha.fi, puh. 044 435 7867

Margit Rajahalme, työikäisten palvelupäällikkö

margit.rajahalme@varha.fi, puh. 050 387 3353

Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella Varha, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku.

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Olemme noin 23 000 asiantuntijan työpaikka – yksi maamme suurimmista työnantajista. Me huolehdimme siitä, että kaikki alueemme puoli miljoonaa ihmistä saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvaamme pelastustoimen. Teemme töitä kaikkia koskettavien tärkeiden asioiden parissa! Me olemme #hyvintekijät! *** Vi är en arbetsplats för cirka 23 000 experter – en av de största arbetsgivarna i vårt land. Vi ser till att alla en halv miljon människor inom vårt område får de social- och hälsovårdstjänster de behöver och vi tryggar räddningsväsendet. Vi arbetar med viktiga frågor som berör alla! #ViGörEttGottJobb Läs om arbetsgivare