Sosiaalityöntekijä (vammaispalvelut, Jämsä)

Ansök senast  24.5.2024 15:45

Tervetuloa rakentamaan omannäköistä työarkea Keski-Suomen hyvinvointialueelle!

Haemme vammaispalveluiden läntiseen tiimiin vakituiseen virkasuhteeseen

SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ

Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden sekä heidän läheistensä kanssa tehtävä sosiaalityö, asiakkaiden palvelutarpeen arviointi, palvelusuunnitelmien laatiminen, hakemusten käsittely ja päätöksenteko sekä palvelujen koordinointi yhteistyössä asiakkaan ja hänen verkostojensa kanssa. Lisäksi tehtäviin kuuluu kehitysvammalain mukaiset itsemääräämisoikeutta ja rajoittamistoimenpiteitä koskevat päätökset.

Työskentely tapahtuu itsenäisesti, parityönä, verkostoissa ja moniammatillisissa työryhmissä. Tarjoamme sinulle työsi tueksi osaavan, kokeneen ja ammattitaitoisen vammaispalveluiden läntisen alueen tiimin. Yhteistyötä tehdään tiiviisti myös toimintayksiköiden palveluesihenkilöiden kanssa. Toimipisteesi sijaitsee Jämsässä, jossa sinulla on käytössä oma työhuone. Osittainen etätyö on mahdollista.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Mikäli tehtävään ei saada kelpoisuuden täyttävää henkilöä, voidaan siihen määräajaksi palkata sosiaalityön loppuvaiheen opiskelija, joka on suorittanut ammattihenkilölain (817/2015) 12 §:n mukaiset opinnot.

Arvostamme vammaisalan tuntemusta, osaamista palvelujärjestelmistä ja sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännöstä sekä sosiaalityön työkokemusta erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden parissa. Edellytämme hakijalta hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, vastuullisuutta ja kehittämismyönteistä asennetta sekä sitoutuneisuutta työhönsä.

Työn liikkuvuuden vuoksi tehtävässä edellytetään ajokorttia ja auton käyttömahdollisuutta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti (SOTE-sopimus).

Virassa noudatetaan koeaikaa ja virkaan valittavan tulee esittää terveydentilaa koskeva selvitys. Valitun tulee esittää lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista.

Lämpimästi tervetuloa meille töihin!


Läs mer

http://www.hyvaks.fi

Kontaktuppgifter

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää:

-

Heidi Oranen, palveluvastaava

p. 040 169 9427

heidi.oranen@hyvaks.fi

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Olemme Keski-Suomen suurin työnantaja ja vastaamme keskisuomalaisten sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Meidän jokaisella, noin 12 000 ammattilaisella, on yhtä tärkeä ja merkityksellinen tehtävä ja rooli hyvinvointialueemme toiminnassa. Rohkaisemme toisiamme avoimeen, lämminhenkiseen ja turvallisen työyhteisön luomiseen ja arvostamme toistemme osaamista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin. Avoimuus, palveleva johtaminen ja työelämän joustojen tarjoaminen elämäntilanteesi mukaan ovat hyvinvointialueemme työyhteisöjen vetovoimatekijöitä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue. Lämpimästi tervetuloa työkaveriksi! Läs om arbetsgivare