test

Sosiaalityöntekijä (vammaispalvelut, Jyväskylä)

Ansök senast  11.12.2023 15:45

Haemme Keski-Suomen hyvinvointialueelle Jyväskylän vammaispalveluihin vakituiseen virkaan 1.2.2024 alkaen

SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ

Sosiaalityöntekijän monipuolisiin tehtäviin kuuluvat vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä kanssa tehtävä sosiaalityö, asiakkaiden palvelutarpeen arviointi, palvelusuunnitelmien laatiminen, hakemusten käsittely ja päätöksenteko sekä palvelujen koordinointi yhteistyössä asiakkaan ja hänen verkostojensa kanssa. Lisäksi tehtäviin kuuluvat kehitysvammalain mukaiset itsemääräämisoikeutta ja rajoittamistoimenpiteitä koskevat päätökset. Hyvinvointialueella vammaispalveluiden tehtävänkuvia tullaan yhtenäistämään.

Työskentely tapahtuu itsenäisesti, parityönä, verkostoissa ja moniammatillisissa työryhmissä. Tarjoamme sinulle työsi tueksi osaavan, kokeneen ja ammattitaitoisen vammaispalveluiden tiimin, jolta saa kysyä aina apua tarvittaessa. Meillä on säännölliset tiimipalaverit ja muutenkin viestimme aktiivisesti eri kanavia pitkin tiimin kesken. Osittainen etätyö on mahdollista ja toimistolla sinulle on varattuna oma työhuone.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Mikäli kelpoisuusvaatimuksia täyttäviä hakijoita ei ole, voidaan määräajaksi palkata sosiaalityön loppuvaiheen opiskelija, joka on suorittanut ammattihenkilölain (817/2015) 12 §:n mukaiset opinnot.

Arvostamme vammaisalan tuntemusta, osaamista palvelujärjestelmistä ja sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännöstä sekä sosiaalityön työkokemusta erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden parissa. Edellytämme hakijalta hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, vastuullisuutta ja kehittämismyönteistä asennetta sekä sitoutuneisuutta työhönsä. Vammaispalvelulain ja asiakastietojärjestelmän (Kanta Effica) tuntemus katsotaan eduksi. Työn liikkuvuuden vuoksi ajokortti ja auton käyttömahdollisuus ovat tehtävässä eduksi.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti (SOTE-sopimus).

Virassa noudatetaan koeaikaa. Virkaan valittavan tulee esittää terveydentilaa koskeva selvitys. Valitun tulee esittää lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista.

Tervetuloa meille töihin!


Läs mer

http://www.hyvaks.fi

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää:
-
Suvi Hirvimäki
johtava sosiaalityöntekijä
p. 040 194 5882
suvi.l.hirvimaki@hyvaks.fi

Organisationer jobb

Arbetsgivare

Olemme Keski-Suomen suurin työnantaja ja vastaamme keskisuomalaisten sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Meidän jokaisella, noin 12 000 ammattilaisella, on yhtä tärkeä ja merkityksellinen tehtävä ja rooli hyvinvointialueemme toiminnassa. Rohkaisemme toisiamme avoimeen, lämminhenkiseen ja turvallisen työyhteisön luomiseen ja arvostamme toistemme osaamista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin. Avoimuus, palveleva johtaminen ja työelämän joustojen tarjoaminen elämäntilanteesi mukaan ovat hyvinvointialueemme työyhteisöjen vetovoimatekijöitä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue. Lämpimästi tervetuloa työkaveriksi!

Läs om arbetsgivare