SOSIAALITYÖNTEKIJÄ - Varkauden kaupunki

SOSIAALITYÖNTEKIJÄ

Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksessa on haettavana 31.7.2019 klo 15.00 mennessä

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VAKITUINEN VIRKA aikuissosiaalityön palveluyksikössä.

Tehtävään kuuluu sosiaalityön asiakkaiden palvelutarpeenarviointi, omatyöntekijänä toimiminen, asiakassuunnitelmien laatiminen ja toteuttaminen, asiakkaan palveluiden laaja-alainen koordinointi ja ohjaaminen sekä erilaiset viranomaispäätökset, kuten täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta päättäminen. Lisäksi tehtävään kuuluu asiantuntijana toimiminen, konsultointi ja verkostotyöskentely.

Hyvät verkostoyhteistyötaidot ovat työssä onnistumisen edellytys. Arvostamme myös kehittävää ja rohkeaa työotetta.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015 § 7) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys (ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä). Työ edellyttää liikkumista, joten virkaan valitulla edellytetään olevan ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Palkkaus KVTES:n mukainen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Hakemukset pyydetään jättämään sähköisesti.
Mahdolliset kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen osoitetaan palvelualuepäällikölle ja voi lähettää osoitteella Varkauden kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus, Psykososiaaliset palvelut, PL 208, 78201 Varkaus. Kuoreen merkintä Sosiaalityöntekijä/Aikuissosiaalityö

Johtava sosiaalityöntekijä Kristiina Qvintus, puh. 040 542 9836 ja
palvelualuepäällikkö Riitta Mentula-Hyvärinen, puh. 040 - 580 5210. Sähköposti etunimi.sukunimi@varkaus.fi.

Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus
Osoite: Varkaus, 78250 Varkaus

Varkauden kaupunki on ainutlaatuisen teollisuusperinnön rakentama kansainvälisen energiateknologiaosaamisen keskus Keski-Savossa, Saimaan rannalla. Järvien halkomassa kaupungissamme kaikki on lähellä, niin palvelut kuin työpaikatkin.

Tutustu työnantajaan