Sosiaalityöntekijä

Vaasan kaupunki hakee sosiaalityöntekijän sijaista Lapsi- ja perhesosiaalityön palvelualueelle lastensuojelutyöhön ajalle 1.4.2021 - 31.3.2022.

Lapsi- ja perhesosiaalityön palvelualue vastaa sosiaalipäivystyksestä, kaikesta lapsia ja perheitä koskevasta sosiaalityöstä sekä kokonaisuudessaan lastensuojelun palvelutehtävästä. Palvelualueella on noin 115 työntekijää. Palvelualueen arvopohja rakentuu lapsen oikeuksien sopimuksen varaan. Olemme lapsiystävällinen ja joustava työnantaja, ja odotamme sitä myös työntekijöiltämme.

Lastensuojelu vastaa avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon sosiaalityöstä. Nyt haetaan erityisesti avohuollossa ja perhehoidossa olevien lasten asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää. Asiakkaana on sekä ruotsin- että suomenkielisiä lapsia. Lastensuojelun sosiaalityön käytettävissä on tehostettua perhetyötä tekevät perheohjaajat, perhehoidon palvelut sekä neljä omaa lastensuojelulaitosta.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.

Kielitaitovaatimuksena on suomen ja ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito (kielitodistus).

Arvostamme työkokemusta erityisesti lasten ja nuorten kanssa työskentelystä sekä hyviä vuorovaikutus- ja tiimityön taitoja.

Tarjoamme mahdollisuuden tehdä lapsilähtöistä sosiaalityötä sitoutuneessa ja kannustavassa työyhteisössä. Meillä on tukena kaupungin omat ja yhteistyötahojen moniammatilliset verkostot.

Tehtäväkohtainen palkka on 3580,73 €/kk.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Tehtävään valitun on ennen työn alkamista esitettävä lääkärinlausunto terveydentilastaan (T-todistus) ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Haastattelut pidetään viikolla 13-14.
Haastatteluun kutsutut ottavat mukaansa alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Lisätietoja

http://www.vaasa.fi

Tutustu työnantajaan
  • Sosiaalityö ja perhepalvelut / lapsi- ja perhesosiaalityö / lastensuojelu
  • TyöpaikkaMääräaikainenKokoaikatyö
  • VSA905-03-40-21
  • 1.4.2021
  • KVTES:n mukaan
  • 30.3.2021 - 12.4.2021 15:00
  • VaasaPohjanmaa

Johtava sosiaalityöntekijä Tiina Böling puh. 06-325 2338
Palvelualuejohtaja Jussi Björninen puh. 0400-860096

Sosiaalityö ja perhepalvelut / lapsi- ja perhesosiaalityö / lastensuojelu
Osoite: Vaasa, 65100 Vaasa

Sosiaali- ja terveystoimen lähes 2000 osaajaa ovat asukkaiden tukena arjessa uuden elämän ensihetkiltä hyvään vanhuuteen asti. Ammattilaisemme työskentelevät vaasalaisten terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden parissa. Kun menet terveysasemalle, hammaslääkäriin, tarvitset tukea elämän hallinnassa tai vaikkapa fysioterapiaa, ottavat osaajamme sinut vastaan. Tukea on tarjolla myös kotiosoitteessa muun muassa kotihoidon ja palveluasumisen myötä.

Vaasan kaupunki - Ansvarig sommararbetsgivare

Suggested jobs