Kuvaako seuraavat Sinua: asiakaslähtöisyys ja vankka ammattitaito? Tule osaksi ratkaisukeskeistä ja itseohjautuvaa aikuissosiaalityön tiimiämme!

Meillä aikuisten sosiaalipalveluiden ja työhön kuntoutuksen vastuualueelle on Sinulle määräaikainen virkasuhde ajalle 28.6.2021 - 22.8.2023.

Tutustu ja hae 17.6.2021 klo 14.00 mennessä.

Osoite: Lääkärinkuja, Järvenpää

Virka sijoittuu tehtävän alkaessa Järvenpään aikuissosiaalityön yksikköön JUSTiin, jossa työskentelee sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, etuuskäsittelijöitä sekä toimistohenkilökuntaa. Yksikön toimintaa johtaa aikuissosiaalityön esimies.

Sosiaalityöntekijänä työnkuvaasi sisältyy muun muassa sosiaalihuoltolain mukaisesti erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden suunnitelmallinen sosiaalityö, palvelutarpeen arviointi sekä asiakkaiden palveluiden koordinointi. Teet työtäsi itsenäisesti ja parityönä osana moniammatillisia verkostoja sekä päätät tarvittaessa suunnitelman mukaisen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käytöstä, tilapäismajoittamisesta, välitystilipalveluista sekä tukihenkilöpalveluiden hankinnasta.

Hoitaaksesi tehtävän menestyksekkäästi Sinulla on erinomaiset vuorovaikutus- ja tiimityötaidot, kyky ilmaista itseäsi suullisesti ja kirjallisesti sekä luovuutta ja rohkeutta löytää uusia ratkaisuja vaihtuvissa tilanteissa. Olet rakentava, innovatiivinen, itseohjautuva, taitava organisoija ja kehittämisestä innostunut. Työskentelet vastuullisesti, pitkäjänteisesti ja voimavarakeskeisellä työotteella asiakkaan osallisuutta kunnioittaen.

Aikuissosiaalityön, mielenterveys- ja päihdetyön ja/tai työllisyydenhoidon kentän, sekä toimeentulotuen ja sosiaaliturvajärjestelmän tuntemuksesta on etua, mutta olemme valmiita myös perehdyttämään Sinua. Käytössämme on Pro Consona-asiakastietojärjestelmä.

  • Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§, 12§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.
  • Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti (enintään vuodeksi) sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä. Tuemme Keusotessa opiskelijoita.
Tarjoamme Sinulle tilaisuuden työskennellä ammatillisesti moniulotteisissa työtehtävissä osana avointa, positiivista ja itseään kehittävää tulosyksikköä, jossa on mahdollisuus itse vaikuttaa työn sisältöön ja tekemisen tapoihin.

Työaikasi on joustava ja Sinulla on sovittaessa etätyömahdollisuus. Käytössäsi on ajanmukaiset työtilat ja -välineet. Työsi tukena on valmentava esimiestyö, säännölliset tiimikokoukset sekä työnohjaus. Suhtaudumme myönteisesti kouluttautumiseen ja kiinnitämme huomiota työhyvinvointiin. Lisäksi käytössäsi on Keusoten yhteiset henkilöstöetuudet.

  • alkuperäiset todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.
Lisätiedot & yhteydenotot: Palvelussuhteenehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 3732,01€ Koeaika on kuusi kuukautta.
  • Valinta on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.
  • Tartuntatautilaki 48§ velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajan varmistumaan tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden parissa työskentelevän henkilökunnan riittävästä rokotussuojasta.
________________________________________________________

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) on edelläkävijä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä. Vastaamme jäsenkuntiemme Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan 200 000 asukkaan laadukkaista ja asiakaslähtöisistä sosiaali- ja terveyspalveluista. Palveluksessamme on yli 3500 ammattilaista.

Kuulumme oikotien vastuullinen työnantajakampanjaan ja strategisena tavoitteenamme on olla arvostettu ja vetovoimainen työpaikka, jossa kyvykäs ja hyvinvoiva henkilöstö mahdollistaa onnistumisen. Meillä toteutuu valmentava johtajuus sekä itse- ja yhteisöohjautuvuus. Tule osaksi Keusotea! Olemme savuton työpaikka.

Tutustu Keusoteen sosiaalisessa medissa (IG, FB, LinkedIn) #keusote #keskiuudenmansotekuntayhtymä

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

aikuissosiaalityön esimies Sanna Tenkanen, puh. 050 497 0605, sanna.tenkanen@keusote.fi

Lisätietoja

Keski-Uudenmaan sote on edelläkävijä sote-palveluiden kehittämisessä. Kuntayhtymään kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.

Rekommenderade jobb