Sosiaalityöntekijän 50% viransijaisuus, Psykiatria - Kuopion yliopistollinen sairaala

Sosiaalityöntekijän 50% viransijaisuus, Psykiatria

Kuopion yliopistollisen sairaalan Mielenterveys ja hyvinvointi palvelukeskuksessa on haettavana osa-aikainen sosiaalityöntekijän viransijaisuus Kuopion psykiatrian keskuksessa. https://www.psshp.fi/hoitopalvelut/psykiatria/kuopion-psykiatrian-keskus

Sosiaalityöntekijä toimii terveyssosiaalityön asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä. Keskeisiä työtehtäviä ovat sosiaalinen arviointi, osallistuminen hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitteluun sekä potilaan sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen. Työhön sisältyy myös asiantuntija- ja kehittämistehtäviä. Tehtävän hoitaminen vaatii joustavaa, asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa työotetta sekä erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Työntekijältä edellytetään valmiuksia kohdata potilaita ja heidän läheisiään erilaisissa elämäntilanteissa ja toimia yhteistyössä viranomaisverkostojen kanssa. Eduksi katsotaan kokemus terveyssosiaalityöstä ja/tai psykiatriasta.

Kelpoisuusehtona sosiaalityöntekijän viransijaisuuteen on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä (Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki 817/2015 7§, 32§). Viransijaisuuteen voidaan valita myös sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun eli on saavuttanut oikeuden toimia tilapäisesti sosiaalityöntekijän tehtävissä (Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki 817/205 12§).

Viransijaisuuteen valitun on ennen sijaisuuden vastaanottamista esitettävä työterveyshuollon ammattihenkilön antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Työntekijältä edellytetään myös tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotesuojaa. Viransijaisuutta täytettäessä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Kuopion yliopistollinen sairaala
PL 100
70029 KYS

Lisätietoja

http://www.psshp.fi

Hakeminen virkaan tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti ilmoituksessa olevan linkin kautta. Lisätietoja tehtävästä antavat: sosiaalityöntekijä Markku Liinamaa, ma-ke, puh. 044 717 9241 ja sosiaalityöntekijä Saara Karhu, to-pe sekä koko viikon 26, puh. 044 717 6020. Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@kuh.fi

Kuopion yliopistollinen sairaala
Osoite: Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, jonka osaaminen ja tutkimustoiminta on kansainvälisesti arvostettua. KYSin menestyksen peruspilarina on osaava, uudistuva ja innovatiivinen henkilöstö. Me tuemme ja edistämme työntekijöittemme jaksamista, hyvinvointia ja ammatillista osaamista. Tule ja viihdy KYSissä!

Tutustu työnantajaan