Skip to main content
test
Sosiaalityöntekijän sijaisuus, psykoosien hoito- ja tutkimusosasto, Tays Pitkäniemi - Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Sosiaalityöntekijän sijaisuus psykoosien hoito- ja tutkimusosastolla Tays Pitkäniemessä

Osasto APS6 on psykoosien hoito- ja tutkimusosasto, mutta osastolla hoidetaan myös muita vakavista mielenterveydenhäiriöistä kärsiviä aikuisikäisiä potilaita. Nämä häiriöt voivat olla äkillisiä ja vaativat ympärivuorokautista hoitoa. Osasto on suljettu osasto ja hoitojaksojen pituus on keskimäärin reilut pari viikkoa. Sairaala toimii opetussairaalana.

Sosiaalityöntekijänä toimit moniammatillisen tiimin jäsenenä osastolla ja erilaisissa verkostoissa. Osallistut potilaiden palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arviointiin, hoito- ja kuntoutussuunnitelmien tekemiseen sekä autat tarvittavien sosiaaliturvaan ja -palveluihin liittyvien etuuksien ja tuen muotojen arvioinnissa ja järjestämisessä. Tukenasi on sosiaalityön ammattilaisia sairaalan eri alueilla, ja päävastuu perehdyttämisestä on vastaavalla sosiaalityöntekijällä.

Tarjoamme sosiaalityöntekijän sijaisuutta ajalle 3.10.2022-31.3.2023 Tampereen yliopistolliseen sairaalaan, psykiatrian toimialueelle Pitkäniemen sairaalaan. Tässä sijaisuudessa on jatkomahdollisuudet syksyyn 2023 asti. Työn aloittamisen ajankohdasta, lyhyemmästä ajanjaksosta tai osa-aikaisesta tehtävästä voidaan myös keskustella.

Edellytämme sinulta sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) määrittämää sijaiskelpoisuutta sosiaalityöntekijän tehtäviin. Olet siis suorittanut hyväksyttävästi sosiaalityön aineopinnot ja siihen liittyvän käytännön harjoittelun.

Arvostamme monipuolista sosiaalityön osaamista sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Kelpoisuusehtona on soveltuva yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto sekä laillistettu sosiaalityöntekijä (sosiaalihuollon ammattihenkilölaki 817/2015).

Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus on SOTE-sopimus ja työaika on kokoaikatyö, päivätyö. Koeajan kesto on puolet työsuhteen kestosta tai enintään 6 kuukautta. Tehtävän aloitus 3.10.2022.

Sijaisuuteen valitun on esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan kuukauden sisällä työn aloittamisesta. Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n ja 48 a §:n mukainen rokotesuoja ja 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys, jos henkilö on oleskellut pitkäaikaisesti (yli 6 kk) maassa, jossa tuberkuloosi on yleinen tai henkilöllä on muu erityinen altistuminen tuberkuloosille.

Lisätietoja tehtävästä antavat vastaava sosiaalityöntekijä Heidi Kangasmäki, puh. 050 443 3244 ja johtava sosiaalityöntekijä Eeva-Liisa Lejon, puh. 040 800 7450, etunimi.sukunimi@pshp.fi.

Sijaisuus täytetään heti soveltuvan henkilön löydyttyä, mahdollisesti jo ennen hakuajan päättymistä.

Hakuaika päättyy 5.10.2022.

Sijaisuutta haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Hakemuksen voi jättää myös kirjallisena, jossa on mainittava haun numerotunniste (työavain), nimike ja sijoituspaikka. Hakemukseen suositellaan liitettäväksi CV. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen: Tampereen yliopistollinen sairaala, kirjaamo, PL 2000, 33521 Tampere.

Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 14.30 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Lisätietoa hakemisesta saat Monetra Pirkanmaan rekrytointipalveluista puh. 040 806 3184, rekrytointi.pirkanmaa@monetra.fi.

Lisätietoja

https://www.tays.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/meille_toihin

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Vastaava sosiaalityöntekijä Heidi Kangasmäki, puh. 050 443 3244 ja johtava sosiaalityöntekijä Eeva-Liisa Lejon, puh. 040 800 7450, etunimi.sukunimi@pshp.fi

Lisätietoja

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tays on Suomen toiseksi suurin sairaala, joka tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja liki miljoonalle suomalaiselle. Hoidamme vuosittain noin 220 000 eri potilasta ja meillä on lähes 8000 työntekijää.

Pirkanmaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pirkanmaalla on näillä julkisilla palveluilla sen jälkeen vain yksi järjestäjä, Pirkanmaan hyvinvointialue. Pirkanmaa on väestöpohjaltaan suurin hyvinvointialue, asukkaita on noin 500 000.


Osoite: Pitkäniementie 91, 33380 Pitkäniemi
Tampereen yliopistollinen sairaala, Tays - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb